Вие сте тук: Начало Преподаватели
ПДФ Печат Е-мейл

 

university-lecture-hall

 

 

 

Академичен състав

 

Откриване на новата академична учебна година

 

Преподавателска мобилност за учебната 2017-2018 г.

 

Преподавателска мобилност за Крагуевац и Украйна

 

Конкурс за научна книга на млад учен в областта на езикознанието - 2017 г.

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2017/2018 г. - студенти редовно обучение

 

 

Конкурс за присъждане на награда „Проф. Ванда Смоховска-Петрова“

 

Награди за най-добра литературоведска книга на Факултета по славянски филологии – 2017 г.

 

Награда за доц. д-р Величко Панайотов от Университета "Ян Амос Коменски"

 

Професор Людмил Димитров с най-престижната награда за превод в Словения

 

Отличие за монографията на доц. д-р Екатерина Търпоманова „Евиденциалност в балканските езици: български и албански“

 

Доц. д-р Татяна Алексиева бе отличена с медал „А. С. Пушкин“

 

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Процедура по атестиране на преподавателите в СУ „Св. Климент Охридски"

 

Новият брой на Годишника на Факултета по славянски филологии

 

Изисквания за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на ФСлФ

 

Новият брой на електронното списание "Littera et Lingua"

 

 

Наградени преподаватели от Факултета по славянски филологии

 

Нов Колективен трудов договор (КТД 10)

 

Списък на одобрените проекти по НИД

 

Информационна система за научната дейност на СУ - EC "Авторите"

 

Процедури по заемане на академични длъжности

 

Придобиване на образователна и научна степен "доктор" 

 

 

Формуляр за актуализиране на научния регистър

 

Рубрика "Проект на месеца" (Научен календар на СУ)

 

НОВ ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ (Изменен на 17 октомври 2012 г. с решение на Академическия съвет, протокол № 1)

 

 

Общо събрание на факултета

 

За работа в системата СУСИ4 използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution