Вие сте тук: Начало Преподаватели
ПДФ Печат Е-мейл

 

university-lecture-hall

 

 

 

Академичен състав

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2017/2018 г. - студенти редовно обучение

 

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 11.11.2016 – 08.11.2017 г.

 

Общо събрание на ФСлФ - резултати от проведения избор

 

 

Конкурс за научна книга на млад учен в областта на езикознанието - 2017 г.

 

Награди за най-добра литературоведска книга на Факултета по славянски филологии – 2017 г.

 

Награда за доц. д-р Величко Панайотов от Университета "Ян Амос Коменски"

 

Професор Людмил Димитров с най-престижната награда за превод в Словения

 

Отличие за монографията на доц. д-р Екатерина Търпоманова „Евиденциалност в балканските езици: български и албански“

 

Доц. д-р Татяна Алексиева бе отличена с медал „А. С. Пушкин“

 

Наградени преподаватели от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Процедура по атестиране на преподавателите в СУ „Св. Климент Охридски"

 

Новият брой на Годишника на Факултета по славянски филологии

 

Изисквания за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на ФСлФ

 

Новият брой на електронното списание "Littera et Lingua"

 

 

Информационна система за научната дейност на СУ - EC "Авторите"

 

Процедури по заемане на академични длъжности

 

Придобиване на образователна и научна степен "доктор" 

 

 

Формуляр за актуализиране на научния регистър

 

Рубрика "Проект на месеца" (Научен календар на СУ)

 

НОВ ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ (Изменен на 17 октомври 2012 г. с решение на Академическия съвет, протокол № 1)

 

 

Общо събрание на факултета

 

За работа в системата СУСИ4 използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution