Вие сте тук: Начало Катедри
Катедри

Информация за Катедрите на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

detail

 

 

1 Български език
2 Българска литература
3 Общо, индоевропейско и балканско езикознание
4 Теория на литературата
5 Кирилометодиевистика
6 Славянско езикознание
7 Славянски литератури
8 Руски език
9 Руска литература
10 Методика
11 Български език като чужд
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution