Вие сте тук: Начало Свободноизбираеми курсове
ПДФ Печат Е-мейл

st 

 

Свободноизбираеми дисциплини

Летен семестър 2016/17 г.

 

 

Стартиращи курсове – първи етап

 

 1. Проф. дфн Ангел Ангелов, „Екология на езика” (среща за уточняване - 15.03.2017 г., сряда, от 13.00 в каб. 142)
 2. Доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас д-р Стефанка Абазова, „Социална психология на езика – методи и изследвания”
 3. Проф. д-р Йовка Тишева, доц. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Марина Джонова, „Типологични, семантични, формални и прагматични аспекти на описанието на съвременния български език” (сряда, 16 ч., 139 каб.)
 4. Д-р Марияна Кирова, „Женските персонажи в българската възрожденска белетристика” (първа среща, понеделник, 6 март, 17 ч., 135 ауд.)
 5. Проф. дфн Николай Аретов, „История на българската криминална литература” (първа среща, вторник, 7 март, 17 ч., пред 138 каб.)
 6. Д-р Даниела Беличовска, „Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Освобождението до края на Първата световна война” (първа среща, сряда, 8 март, 17 ч., пред 138 каб.)
 7. Гл. ас. д-р Наталия Христова, „Интертекстуални практики на писане в средното училище” (вторник, 17.45 ч., каб.247А)
 8. Гл. ас. д-р Людмила Берковска, „Четенето като проблем на литературното образование в съвременния социокултурен контекст” (първа среща - 10 март /петък/ в 13.00 ч. в каб. 247А)
 9. Проф. д-р Владимир Атанасов, „Техники на писането” (понеделник, 18 ч., 247 А)
 10. проф. д-р Владимир Атанасов, „Образование и мултикултурализъм” (понeделник, 16.30 ч., 247 А)
 11. Проф. д-р Татяна Ангелова, „Учебни речеви жанрове - прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти” (занятията се провеждат всяка сряда от 18.00 ч. в каб. 126А)
 12. Доц. д-р Антония Радкова и гл. ас. д-р Мая Падешка, „Методически и лингвистични проблеми при подготовка на учителя по български език в интеркултурна среда”
 13.  Доц. д-р Дарин Тенев, гл. ас. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Мария Калинова, ас. Еньо Стоянов, „Дискурсът за глупостта в хуманитарното поле”
 14. Доц. д-р Огнян Ковачев, „Филмовата адаптация II – митология, литература, кино”
 15. Гл. ас. д-р Камелия Спасова, „Силата на примера”

 

Руска филология

 

 1. Доц. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Марина Джонова, „Езикова култура на българския език”
 2. Доц. д-р Антония Радкова, „Оценяване на комуникативната компетентност в обучението по руски език”
 3. Проф. дфн Тотка Стоева, „Руската интонация в съпоставка с българската”
 4. Доц. д-р Илиана Чекова-Димитрова, „Светци и святост в slavia orthodoxa”
 5. Доц. дфн Валери Занглигер, „Увод в лингвокултурологията”

 

 

Балканистика

 

 1. Доц. д-р Румен Бояджиев, „Ранносредновековната мобилност и християнското поклонничество като културен феномен” 

 

 

 

Нестартиращи курсове

 

 1. Доц. д-р Ива Трифонова, „Клетвата: традиции, иновации и начини на изразяване” (5)
 2. Д-р Мария Пилева, „Религиозни теми и мотиви в преводите на англоезична белетристика” (0)
 3. Проф. дфн Румяна Дамянова, „Епистоларната култура на Българското възраждане” (4)
 4. Доц. д-р Николай Вуков, „Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация” (2)
 5. Доц. д-р Константин Рангочев, дфн Росен Малчев, „Археография и етнология” (1)
 6. Доц. д-р Андрей Бояджиев, „Глаголицата до XIII век” (1)
 7. Доц. д-р Герасим Петрински, „Реторика” (5)
 8. Проф. дфн Вася Велинова, „Поезия и музика през Средновековието” (1)
 9. Проф. дбн Цветан Минков, „Физическа антропология” (1)
 10. Ст.н.с. д-р Рая Заимова, „Балканска модерност” (1)
 11. Доц. д-р Екатерина Търпоманова, „Компютърна лингвистика” (2)
 12. Гл. ас. д-р Александра Трифонова, „Гръцки общности в България (средата на ХV – началото на ХIХ в.)” (3)

 

От 27.02. до 12.03.2017 г. стартира вторият етап за записване на тези студенти,

които са избрали курсове, които не започват, защото не са събрали шест души.

 

 

Свободноизбираеми дисциплини - летен семестър 2016/17 г. (първи етап)

 

 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution