Вие сте тук: Начало Студенти
ПДФ Печат Е-мейл

 

auditorija

 

 

задочно обучение                            магистранти                                 факултетен студентски съвет

 

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2017/2018 г. - студенти редовно обучение

 

Конкурс за еднократна стипендия на името на Блага Димитрова за летния семестър на уч. 2017/2018 г.

 

Стартиращи свободноизбираеми дисциплини за летния семестър на 2017/2018 г.

 

Анкетиране на студенти за приключващите дисциплини през зимния семестър на уч. 2017/2018 г.

 

Дати за държавни изпити и защити на магистърски тези – 2018 г.

 

 

Библиотека "Филологии"

 

Наградени студенти от специалност Балканистика

 

Наградени студенти от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Студентски съвет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

Списание "Филологически форум"

 

 

Правила за организиране и провеждане на защити на дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (за специалност СФ)

(по тези правила ще се защитават дипломни работи от лятото на 2016 г.)

 

 

Портал за електронно обучение по български език2013students

 

Сайт за румънска литература

 

Петнадесета студентска научна експедиция „По следите на българските възрожденци“

 

Дванадесета научна експедиция на студенти от Софийския университет

 

 

За работа в системата СУСИ използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

Програми за държавен изпит - БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА и РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

 

 

 

student-on-laptop

 

 

 

 
 
Администратор на сайта                      Дизайн: вариант на Beep от Red Evolution