Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по славянски филологии
Разпределение на часовете за зимния семестър на учебната 2017/2018 г.

Sofia University
Faculty of Slavic Studies
Разпределение на часовете10.11.2017 г.
 

00A1

Групи
БФ, 1 к., 1 гр. БФ, 1 к., 2 гр. БФ, 1 к., 3 гр.
БФ, 1 к., 4 гр. БФ, 1 к., 5 гр. БФ, 1 к., 6 гр.
БФ, 2 к., 1 гр. БФ, 2 к., 2 гр. БФ, 2 к., 3 гр.
БФ, 2 к., 4 гр. БФ, 2 к., 5 гр. БФ, 2 к., 6 гр.
БФ, 3 к., 1 гр. БФ, 3 к., 2 гр. БФ, 3 к., 3 гр.
БФ, 3 к., 4 гр. БФ, 3 к., 5 гр. БФ, 3 к., 6 гр.
БФ, 4 к., 1 гр. БФ, 4 к., 2 гр. БФ, 4 к., 3 гр.
БФ, 4 к., 4 гр. БФ, 4 к., 5 гр. БФ, 4 к., 6 гр.
РФ, 1 к., 1 гр. РФ, 1 к., 2 гр. РФ, 1 к., 3 гр.
РФ, 2 к., 1 гр. РФ, 3 к., 1 гр. РФ, 4 к., 1 гр.
балканистика, 1 к. балканистика, 2 к. балканистика, 3 к.
балканистика, 4 к. балканистика, 5 к. полска ф., 1 к.
полска ф., 2 к. полска ф., 3 к. полска ф., 4 к.
полска ф., 5 к. слов. 2к слов. 3
слов. 4к слов. 5к слов.1к
ср. и х. ф., 1 к. ср. и х. ф., 2 к. ср. и х. ф., 3 к.
ср. и х. ф., 4 к. ср. и х. ф., 5 к. укр. 1к
укр. 5к укр.2к укр.3к
укр.4к чешка ф. 1 к. чешка ф. 2 к.
чешка ф., 3 к. чешка ф., 4 к. чешка ф., 5 к.
Преподаватели
Ангел Ангелов А. Атанасов А. Бояджиев
А. Вачева А. Градинарова А. Дамянова
А. Димитрова А. Илков А. Личева
А. Маврова А. Мирчева А. Петров
А. Радкова А. Стаменова А. Трифонова
А.-М. Тотоманова А.Баранова А.Панчев
Ани Бурова Б. Борисова Б. Васич
Б. Михайлова Б. Пенчев Б. Радева
Б. Филипова В. Алексова В. Атанасов
В. Велинова В. Гешев В. Делева
В. Драгулева В. Жобов В. Иванова
В. Колев В. Манчев В. Миланов
В. Панайотов В. Савова В. Седефчева
В. Стефанов В.Драгулева В.Иванов
Вл. Пенчев Г. Ганева Г. Дачева
Г. Колев Г. Петкова Д. Денчева
Д. Иванова Д. Младенова Д. Савова
Д. Тенев Д. Христова Д. Атанасова-Пенчева
Д.Вакарелска Д.Григоров Д.Камбуров
Д.Константинова Д.Пеев Д.Савова
Е. Дараданова-Христова Е. Коваржова Е. Македонска
Е. Раденкова Е. Стоянов Е. Шпрагер
Е.Търпоманова Ж. Жикова Ж. Павлович
Ж. Станчева И. Александрова И. Гегова
И. Гугуланова И. Манова И. Първев
И. Христова-Шомова И. Христова И. Чекова
Й. Павлович Й. Тишева К. Бахнева
К. Йорданова К. Кокинова К. Петрова
К. Спасова К. Теодосиев К. Янева
К.Алексова К.Михайлов К.Станева
Кр. Янев Л. Жилев Л. Ласкова
Л. Миндова Л. Павлова Л. Терзийска
Л. Шверчек Л.Димитров М. Александрова
М. Виларова М. Джонова М. Димитрова
М. Дошен М. Илчевска М. Йонова
М. Калинова М. Кирова М. Конова
М. Косева М. Младенова М. Николчина
М. Стефанов М.Радичева Н. Александрова
Н. Генова Н. Делева Н. Иванова
Н. Михайлова Н. Нечаева Н. Панова
Н. Папучиев Н. Радованова Н. Сталянова
Н. Стоичкова Н. Стоянова Н. Чернокожев
О. Ковачев О. Сорока П. Карагьозов
П. Мартинова П. Паунова-Димитрова П. Петков
П. Стойчева П. Шишков П.Баракова
П.Николова Петя Осенова Р. Бейлери
Р. Божанкова Р. Влахова Р. Димчева
Р. Железарова Р. Камберова Р. Парашкевова
Р. Станков Р. Станчева Р. Стефчева
Р.Ляпова С. Василева С. Данова
С. Димитрова С. Костова С. Петкова
С. Стойчев С. Фетваджиева Т. Алексиева
Т. Ангелова Т. Бончева Т. Дункова
Т. Славова Т. Цанкова Ф.Христакуди
Х. Бояджиев Ц. Аврамова Ц. Досева
Ц. Ралева Я.Сивилова ас.
ас.РЛ  
Аудитории
109 124 124 А
125 129 134
135 136 137
138 147 148
149 /ПФ/ 149-А 150
151 балк 153к 154
159 160 160-Б
160-В 176-Б 247-А
ІІ фонетичен кабинет Зала 429, I-ви блок Зала над паричния салон
ИЧС 417 зала Нова конферентна зала Словакистичен кабинет 2 (бл. 17)
Филологическа библиотека Център "Дуйчев" Словакистичен кабинет (бл. 17)
Украинистичен кабинет (бл. 17) Украинистичен кабинет2 (бл. 17)  

[^]


Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.13 (10.11.2017 г. 13:54)