aula2

 

 

Протокол от заседанието на Общото събрание на ФСлФ, проведено на 14.11.2018 г.

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 9.11.2017 г. - 13.11.2018 г.

Резултати от частичните избори за попълване състава на Факултетния съвет

 

Протокол от заседанието на Общото събрание на ФСлФ, проведено на 07.11.2017 г.

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 11.11.2016 – 08.11.2017 г.

Общо събрание на ФСлФ - резултати от проведения избор 

 

Протокол от заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии, проведено на 11 ноември 2016 г.

Резултат от избора на представител на ФСлФ в Общото събрание на Софийския университет

Отчетен доклад на деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 3.11.2015 – 10.11.2016 г.

 

 

Резултати от изборите за представители на Факултета в Общото събрание на Софийския университет - 30 юни 2015 г.

Обсъждане и приемане на „Наръчник при провеждане на изборите във Факултета по славянски филологии“

Свикване на Общото събрание на факултета - 3 ноември 2015 г. (Внимание: Добавена е точка 1.г.)

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 12.11.2014 г. - 02.11.2015 г.

Общо събрание (3 ноември 2015 г.) - резултати от изборите

Протокол от заседанието на Общото събрание на факултета, проведено на 03.11.2015 г.

 


Резултат от проведения избор за попълване на Факултетския съвет с представител от квотата на докторантите. Решение на Общото събрание

ВАЖНО! Дневен ред на Общото събрание на Факултета по славянски филологии (12 ноември 2014 г.)

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 10.11.2013 г. - 11.11.2014 г. 

Протокол от Общото събрание на ФСлФ, проведено на 12.11.2014 г.

 

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 10.11.2012 г. - 22.10.2013 г.

Обръщение на председателя на Общото събрание

Декларация на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

Протокол от заседанието на Общото събрание, състояло се на 5.11.2013 г.

 

Протокол от Общото събрание на факултета (13.11.2012 г.)

Резултати от проведения избор за попълване на Факултетния съвет

Резултати от балотажа за попълване на Факултетния съвет

 

Протокол от Общото събрание на факултета  (7-8.11.2011 г.)

Постъпили искания за промени в протокола от Общото събрание на факултета (7-8.11.2011 г.)

Сборен протокол на Комисията по провеждане на изборите - Общо събрание на факултета (7-8.11.2011 г.)

 

Общо събрание - балотаж на 8.11.2011 г.

Резултати от изборите, проведени по време на Общото събрание на факултета

Отчетен доклад на деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за периода 30.10.2007– 06.11.2011 г.

Заявление за участие в избора за Декан на ФСФ от проф. дфн Панайот Карагьозов

 

Избори за попълване на квотите на факултета в Общото събрание на СУ

Резултати от изборите за попълване на квотите на представителство в Общото събрание на СУ

 

Общо събрание на факултета - 10.11.2010 г.

Резултати от балотажа за попълване на състава на Факултетния съвет

Протокол от Общото събрание на ФСФ, проведено на 10.11.2010 г.

 

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 29.11.2008 г. - 17.11.2009 г.

Протокол от Общото събрание на ФСФ, проведено на 18.11.2009 г.