До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

Уведомявам Ви, че в резултат на второто гласуване за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с преподаватели от общността на професорите и доцентите, проведено на 10 ноември 2022 г., бяха избрани:

  1. проф. дфн Николай Папучиев – с 19 (деветнадесет) гласа
  2. доц. д-р Камелия Спасова – с 18 (осемнадесет) гласа

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

Резултати от проведените частични избори за попълване състава на Факултетния съвет на ФСлФ