su black white

От

Председателя

на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

До

Всички служители от помощния персонал
във Факултета по славянски филологии

 

Относно: Събрание за определяне на членове на Общото събрание на  
                        Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колежки и колеги,

Във връзка с провеждането на редовното годишно заседание на Общото събрание на Факултета е необходимо служителите във Факултета да изберат трима свои представители, които да са членове на Общото събрание на Факултета от квотата на служителите през предстоящия четиригодишен мандат. Те ще имат право на глас във всички избори за ръководни органи на Факултета и по всички други въпроси, свързани с дейността на Общото събрание. За целта Ви предлагам да проведете своето събрание на 12 октомври 2015 г. (понеделник) от 15 ч. в Руския център (зала 124).

Това е събрание на Вашата общност и Вие трябва да го организирате. За да улесня организацията, Ви предлагам посочената дата, час и зала. Ако сметнете, че друго време и място е по-подходящо за Вас, имате пълната свобода да пренасрочите събранието. Протокола за направения от Вас избор трябва да получа най-късно до 20 октомври 2015 г. За заседанието на Общото събрание съм пуснал съобщение по катедри и на сайта на Факултета – то ще се проведе от 10 ч. на 3 ноември 2015 г. (вторник) в Аулата. Регистрационните бюра ще бъдат отворени в 9 ч.

 

С пожелания за успех при провеждането на Вашето събрание,

                                                                             проф. д.ф.н. Боян Вълчев,

                                                                             председател

  София, 23.09.2015 г.                                      на Общото събрание на ФСФ