Събеседвания за прием в магистърските програми във ФСФ

 

Всички събеседвания  за магистърските програми на ФСФ ще се проведат на 13.09.2019 г.

 

МП „Лингвистика“:

11.00 ч., 143 каб.

 

МП „Литературознание“:

10.00 ч., 146 каб.

 

МП „Преводач-редактор“:

12:00 ч., 155  каб.

 

МП „Образованието по български език и литература в средното училище":

14:00, 247А

 

МП „Компютърна лингвистика“: 

12:00 ч., 138 А каб.

 

МП „Културна антропология“:

10:00 ч., 138 каб.

 

МП "Литература, кино и визуална култура":

10:00 ч., 155 каб.

 

МП „Литературата – творческо писане“:

13:00 ч., 146 каб

 

МП „Руска литература, култура и художествен превод“:

13:00 ч., 130 каб.

 

МП „Език и културно пространство“:

11:00 ч., 119 каб.

 

МП „Старобългаристика“:

16:00 ч., 144 каб.

 

МП „Опазване на българското културно наследство“:

17:00 ч., 144 каб.

 

МП „Трансгранична българистика“:

10.00 ч., 139А каб.

 

МП „Език. Култура. Превод“:

10:00 ч., 126 каб.

Тестът за проверка на нивото на владеене на руски език за кандидатите, които не притежават съответния документ, ще се проведе на 13 септември в 9:00 ч. в 126 каб.