МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР”

Летен семестър 2020/2021 г.

 

Време

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8-10 ч.

 

 

 

 

 

10-12 ч.

 

Превод и софтуер

 

Онлайн

СИД

 

Илияна Михайлова

 

Литературо-знанието в началото на 21. век

 

Проф. дфн Амелия Личева

 

247А

Теория и практика на озаглавяването. – проф. дфн Клео Протохристо-ва

247А

Започва от 23.02

 

Художествен превод с немски

Проф. Ана Димова – 247А

Започва от 2.03

Устен превод с италиански

 

Илияна Михайлова

 

247А

 

Нова конферентна зала, кабина

 

 

За съчиняването – доц. д-р Георги Господинов

 

Започва онлайн

 

СИД

 

12-14 ч.

 

 

Музика и  литература

 

Катя Атанасова

 

СИД

 

247А

 

Започва от 1 март

Теория и практика на озаглавяването. – проф. дфн Клео Протохристо-ва

247А

Започва от 17.03

 

Художествен превод с немски

Проф. Ана Димова – 247А

Започва от 24.03

Изкуството на българската книга –

 д-р Людмил Веселинов

 

СИД

 

157 кабинет

Превод от български на английски - Анджела Родел

 

247А

14-16 ч.

Художествен превод с италиански

 

Доц. д-р Дария Карапеткова (онлайн)

Динамика на българския книжовен език

Проф. д-р Йовка Тишева

 

247А

Да мислим киното – д-р Геновева Димитрова

 

СИД

 

247А

 

Презентационни умения – доц. Георги Бърдаров

 

СИД

Започва онлайн

157 к.

Текст, правопис, пунктуация

 

Доц. д-р Марина Джонова

 

16-18 ч.

Създаване на типове текстове: Писане на рецензия – проф. дфн Милена Кирова

 

Започва онлайн

История на превода – гл. ас. д-р Вяра Калфина

 

247А

 

 

 

Литературен контекст и литературно агентство –

Светлозар Желев

СИД

157 к.

Английски език за напреднали

 

СИД

 

Мая Ненчева

247А

18-20 ч.

Практика

на редактирането

 

Елка Миленкова

 

(онлайн)

 

Устен превод с английски език

247А

Лазура Средкова

 

Нова конферентна зала, кабина

Художествен превод-английски език

Елка Виденова

 

247А

 

Започва от 2 март

 

Специфики на деловия превод с английски

 

Лазура Средкова

 

247А

 

 

Доц. д-р Георги Бърдаров - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Доц. д-р Георги Господинов -  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Д-р Геновева Димитрова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проф. Милена Кирова - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гл. ас. д-р Вяра Калфина - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

P.S.

Часовете по езици ги договорете директно с преподавателите. Могат да бъдат и онлайн.