Киното на Франко Дзефирели – опит за естетически портрет

Едносеместриален курс

 

Преподавател: проф. д-р Людмил Димитров

 

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът е свободноизбираем, включен в направление „Естетика и философия на словесните и визуалните образи“ и се провежда през първия семестър на магистърското обучение. Хорариумът му е 30 лекционни часа.

Големият италиански режисьор, художник и сценограф Фрнко Дзефирели (1923) е сред доайените на европейското кино, отличаващ се със свой специфичен почерк, подход и принос в пресътворяването на литературни, драматургчни и музикални шедьоври в театъра и в киното, превръщайки ги същевременно в сценични и екранни шедьоври. Замисленият спецкурс представя монографично произведенията на Дзефирели, неговия творчески път, медиативното му интерпретиране на две култури – италианската и английската, с особен акцент върху Шекспировите текстове.

Очаквани резултати:

Изграждане на умения за гледане и тълкуване на киното на Дзефирели, припознаване на високите образци и школи, от които се оттласква, и траекториите на собствения му стил. Приносът му към интерпретацията на Шекспир на екрана. Екзистенциалните позиции на режисьора, отразени в автобиографията му и автобиографията му, проектирана в персонажи и ситуации във филмите му.

 

Учебно съдържание

Лекционен курс

Тема:

Хорариум

1.

Дзефирели – живот и творчество. Театър – опера – кино.

2 часа

2.

Творческият процес у Дзефирели. Тандемите му с Мария Калас, Лукино Висконти, Нино Рота

2 часа

3.

Философия и естетика на францисканството: „Братко Слънце, сестро Луна“ (1972)

2 часа

4.

Дзефирели и Шекспир – ранни постановки, класически и късни екранизации. Технология и естетика

2 часа

5.

Между Холивуд и Чинечита „Укротяване на опърничавата“ (1967).

4 часа

6.

Шедьовърът на Дзефирели: „Ромео и Жулиета“ (1968)

4 часа

7.

Предизвикателството „Хамлет“ (1990)

4 часа

8.

Филмираните опери по Шекспирови сюжети

2 часа

9.

Непознатият Дзефирели: „Шампионът“ (1979) / „Безкрайна любов“ (1981) – по избор

2 часа

10.

Различният Дзефирели: „Иисус от Назарет“ (1977) – фрагменти

2 часа

11.

Пренос на автобиографичност в късните филми. „Чай с Мусолини“ (1999) / „Калас завинаги“ (2002) – по избор

2 часа

12.

Дзефирели завинаги – дискусия

2 часа

 

Семинарни занятия

Тема:

Хорариум

1.

Дзефирели за себе си – автобиография, интервюта: модели на експониране на творческия светоглед

3 часа

2.

Другите за Дзефирели: хронология на рецепцията на личността и творчеството му в спомени, отзиви, документални филми

3 часа

3.

Съпътстващи режисьорски импулси и артефакти у Дзефирели (в театъра, операта и киното): сценография, кастинг, костюми, осветление, музика

3 часа

4.

„Българска следа“ у Дзефирели: Борис Христов и Гена Димитрова, режисирани от него

3 часа

5.

Представяне и коментар на магистрантски реферати върху киното на Дзефирели

3 часа

 

Библиография

Основна:

Дзефирели, Франко. Автобиография. С. 2012.

Zeffirelli, Franco. An Autobiography. London 1986.