Прием

в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2019/2020 г.

(2-ро класиране)

за места държавна субсидия

 

Неофициално класиране

 

 

 

Специалност “Българска филология”

Редовно обучение, Държавна поръчка

 

Програма “Литературознание”

Специалисти

 1. Ива Иванова
 2. Десислава Тодорова
 3. Пламенна Мирчева

                                                                                                         

Програма “Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката”

Специалисти

 1. Симона Бузова
 2. Мелъни-Джейн-Кристи Петкова
 3. Стефка Дрънкова

 

Програма „Литература, кино и визуална култура”

Специалисти:

 1. Станислава Илиева
 2. Лорета Яньова
 3. Севдалина Колева
 4. Венелин Николов

                                                                              

Програма „Преводач-редактор”

Специалисти:

 1. Галина Тонева
 2. Гергана Дадова
 3. Пламена Вълчева
 4. Мария Милушева
 5. Сезгян Хасанова
 6. Антония ерпешева
 7. Виктор Делийски
 8. Веселина Благоева

Неспециалисти:

 1. Гергана Симеонова
 2. Берна Емурла

 

Програма „Старобългаристика”

Специалисти:

 1. Симеон Бончев
 2. Светла Кънчева                                                                  

 

Специалност „Руска филология”

Държавна поръчка

 

Програма „Език. Култура. Превод”

Неспециалисти:

 1. Светлозар Тодоров

 

Специалност “Българска филология”

Редовна форма, платено обучение

 

Програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Неспециалисти

 1. Снежанка Петрова
 2. Митко Якимов
 3. Нури Яшаров
 4. Валентина Христова
 5. Анелия Димитрова
 6. Янка Трачук

 

Програма „Литература, кино и визуална култура”

Неспециалисти:

 1. Александра Дадова
 2. Мартина Димитрова

 

Програма „Преводач-редактор”

Специалисти:

 1. Димитрина Димитрова
 2. Станимира Иванова
 3. Екатерина Мачева

Неспециалисти:

 1. Цвета Тръпкова-Симеонова
 2. Екатерина Гридзали

 

Програма „Трансгранична българистика”

Специалисти:

 1. Моника Кирилова

 

Задочна форма, платено обучение

 

Програма „Старобългаристика”

Неспециалисти:

 1. Красимир Беров

 

Програма „Образованието по български език и литература в средното училище”

Неспециалисти:

 1. Петър Главеев

 

Програма „Трансгранична българистика”

Специалисти:

 1. Сузана Лапантова

 

 

Специалност „Руска филология”

 

Програма „Език. Култура. Превод”

Специалисти:

 1. Нехрибан Топчиева

 

Неспециалисти:

 1. Мирела Александрова