Събеседвания за прием в магистърските програми на ФСФ

16.09.2020 г. - Ректорат на СУ

 

 

МП „Литературознание“:

14 часа, 146  кабинет

 

МП „Лингвистика“:

11 часа, 143 кабинет

 

МП „Преводач-редактор“:

10.00 часа, аудитория 247А

 

МП "Интерпретативна антропология":

10.00 часа, 138 кабинет

 

МП „Литературата - творческо писане“:

13 часа, 146 кабинет

 

МП „Литература, кино и визуална култура“:

10 часа, 155 кабинет

 

МП „Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката“:

11 часа , кабинет 138 А

 

МП "Старобългаристика":

16 часа, 144 кабинет

 

МП "Опазване на българското културно наследство":

17 часа, 144 кабинет

 

МП ОБЕЛСУ:

14 часа, аудитория 247А

 

МП „Трансгранична хуманитаристика“:

11 часа, кабинет 139А

 

МП „Език и културно пространство”:

10:00 часа, 119 кабинет

 

МП „Език. Култура. Превод“:

11 часа, 126 кабинет 

 

МП „Руска литература, култура и художествен превод“:

11 часа, 130 кабинет