Важно съобщение!

 

Всички магистри неспециалисти, които посещават общообразователни дисциплини, преустановяват присъственото си обучение от 16.10. до 30.10.2020 г. и преминават към онлайн обучение.

 

Система за електронно обучение