Мобилност в Саарланд в Саарбрюкен за студенти и докторанти,

срок за кандидатстване - до 5 октомври

 

 

Мобилността следва да бъде осъществена в периода октомври-декември 2018 г. Могат да участват студенти, които подготвят магистърските си тези или докторанти, които да проведат изследване по темата на дисертацията си. Студентите ще получат финансова подкрепа на месец в рамките на 750 евро, а докторантите – на 1000 евро. Минимално владеене на немски език – B1 и минимален успех от следването 4, 50. Кандидатите следва да представят езиков сертификат, уверение за успех, мотивационно писмо на немски език и препоръка от ръководителя на специалността или научния ръководител.

Документите се подават на хартиен носител до 5 октомври в отдел „Международно сътрудничество“ на г-жа Красимира Криворова.

 

Студентска мобилност в Крагуевац и Украйна