Факултетът по славянски филологии обявява конкурс за студентска мобилност по „Еразъм +“ в:

 

Университета в Тирана – 2 места – летен семестър на 2019/20 – за по 5 месеца Университета в Крагуевац – 5 места – в рамките на учебната 2019/20 – за по 5 месеца 

Желаещите да участват в конкурса в срок до 15 юли 2019 г. да подадат следните документи в 230 стая:

 

  • Мотивационно писмо
  • Академична справка за успех
  • Автобиография