ГРАФИК ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ

ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

10.07.2019 - от 11.00 до 112.00 в 144 каб

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

11.07.2019 - от 11.00 до 13.00 в 139 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА, ВЪЗРОЖДЕНСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ

 

доц. д-р Венета Савова - 10.07.2019 от 12.00 до 13.00 в 144 каб.

проф. дфн Николай Папучиев - 11.07.2019 от 10 ч. 146 каб.

доц. д-р Ани Илков - 10.07.2019  от 15 ч 146 каб.

 

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВ. ДО НАШИ ДНИ

проф. дфн Валери Стефанов - 15.07.2019,  от 11 ч. в 145 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

12.07.2019, от 10.00 до 11.00 в 126 каб.

 

09.07.2019 от 14.30 в 130 каб.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ЛИТЕРАТУРА /БАЛКАНИСТИКА/

 

10.07.2019 от 10.00 в 131 каб.