Излезе бр. 1/2019 на списание "Съвременна лингвистика". В книжката са публикувани текстове само на млади изследователи - студенти и докторанти от български и чуждестранни университети. Вторият брой ще бъде отпечатан през месец декември. 

 

Редакционен екип

Бр. 1/2019 (pdf)