ФАКУЛТАТИВНА ПРОГРАМА

 

 

snimka6

 

Заниманията от Факултативната учебна програма са разположени в следобедните и вечерните часове. Традиционно се предлагат практически курс по български народни танци, запознаване с българския песенен фолклор и разучаване на народни песни.

 

 

 

 

Кулминацията на тези курсове (с общ хорариум око­ло 30 учебни часа) е концерт, по време на който участниците, snimka7пременени в оригинални народни носии и под звуците на жива фолклорна музика, представят пред своите колеги и преподаватели овладените хореографски и вокални умения.

 

При желание от страна на участниците се организира семинар по превод. Съобразно с интересите на семинаристите се предлагат разнообразни допълнителни курсове, консултации, посещения на специализирани отдели на библиотеки, научно-изследователски центрове, срещи с видни учени, писатели, културни дейци и пр.