zala224

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

О Б Я В Я В А

 

следните докторантски курсове за летния семестър на учебната 2019/2020 година

 

Дисциплина

Вид курс

    Преподавател

Организационна среща

Изследователски процедури във филологическите науки с оглед на проучванията в образованието

задължителен

проф. д-р Татяна Ангелова

13.03.2020 (петък)

18.00 ч. в 135 ауд.

/променена дата/

Литературна теория на моделите

избираем

доц. д-р Дарин Тенев

05.03.2020

(четвъртък)

10.00 ч. в 155 каб.

Семиотиката – начин на мислене

избираем

проф. д-р Гергана Дачева

05.03.2020

(четвъртък)

14.00 ч. в 139 каб.

Литература и дигитална култура

 

избираем

проф. д-р Ренета Божанкова

05.03.2020

(четвъртък)

13.00 ч. в 130 каб.

 

Учебните програми на дисциплините можете да видите ТУК

 

Срок за подаване на документи: от 12.02. до 28.02.2020 г.

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по славянски филологии в кабинет № 230 (Деканат на ФСлФ – Ректорат) при г-жа Клавдия Попова.