zala224

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

О Б Я В Я В А

 

следните докторантски курсове за летния семестър на учебната 2019/2020 година

 

Дисциплина

Вид курс

    Преподавател

Изследователски процедури във филологическите науки с оглед на проучванията в образованието

задължителен

проф. д-р Татяна Ангелова

Литературна теория на моделите

избираем

 

доц. д-р Дарин Тенев

Семиотиката – начин на мислене

избираем

 

проф. д-р Гергана Дачева

 

Литература и дигитална култура

 

избираем

проф. д-р Ренета Божанкова

Руски език в сферата на хуманитарните науки

избираем

доц. д-р Събка Богданова

 

Учебните програми на дисциплините можете да видите ТУК

 

Дните, часовете и мястото на провеждане, ще бъдат посочени допълнително:

www.uni-sofia.bg – Факултети – Факултет по славянски филологии – Специалности – Докторанти – Докторантско училище

 

Срок за подаване на документи: от 12.02. до 28.02.2020 г.

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по славянски филологии в кабинет № 230 (Деканат на ФСлФ – Ректорат) при г-жа Клавдия Попова.