Конкурсът за най-добра езиковедска книга на ФСФ, издадена в периода 2018 г. -2020 г., се отлага за есента на 2020 г. поради ситуацията с епидемията от COVID-19.

 

При първа възможност ще бъде публикувана информация за новите срокове.