ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ – 2018 г. – редовно обучение

 

 

Педагогика - 04.09.2018 г., 16 ч., 57 каб., доц. Василева

 

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

143

04.09.2018 г.

10.00 ч.

Фонетика на българския език

БФ – 1 курс

139

 

139

29.08.2018 г.

 

30.08.2018 г.

9.00 ч.-писмен

 

9.00 ч.- устен

СБЕ Морфология

БФ – 2 курс

139,147

29.08.2018 г.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 курс

142

30.08.2018 г.

10.00 ч.

СБЕ –1-ва част – Фонетика и лексикология   

Славянска филология – 3 курс

139

29.08.2018 г.

9.00 ч.

СБЕ – Руска филология – 2 курс

139

29.08.2018 г.

9.00 ч.

СИД „Езикова култура на българския език”, Руска филология,

143

04.09.2018 г.

10.00 ч.

Българска диалектология

БФ – 2 курс

139А

28.08.2018 г.

10.00 ч.

Езикова култура – БФ – 1 курс

143

28.08.2018 г.

10.00 ч.

ИБКЕ – БФ – 3 курс

142

30.08.2018 г.

10.00 ч.

Българска лексикология

БФ – 1 курс

139

29.08.2018 г.

10.00 ч.

СБЕ – 2-ра част – Морфология и синтаксис

Славянска филология – 3 курс

139,147

29.08.2018 г.

10.00 ч.

СБЕ -  Балканистика – 4 курс

140

29.08.2018 г.

05.09.2018 г.

10.00 ч.

10.00 ч.

Стилистика, БФ – 4 курс

Стилистика, БФ – 4 курс

 

КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

 

БФ и СФ

 

Доц. Николай Папучиев

3.09, 9 ч., 146 каб.

 

Проф. Милена Кирова

24.08 - писмен - 10 ч., 148 ауд.

25.08 - устен - 9 ч., 145 к.

 

Проф. Николай Чернокожев

05.09. - 10:00, 145 каб.

 

Доц. Паулина Стойчева , доц. Ани Илков

31 август, петък, 9.30, 141 каб.

 

Проф. Валери Стефанов

29.08., сряда, 9 ч., 145 каб. 

 

Проф. Иван Иванов

Съвременна българска литература – 30.08.2018 г., 9.30 ч., каб. 146  

 

Доц. Катя Станева, гл. ас. д-р Надежда Александрова

Писмен БФ, СФ - 4.09. - от 9.00 в 148 ауд.

Устен БФ, СФ - 5.09. - от 9.00 в 138 каб. и 141 каб.

 

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

28.08. от 14 ч., 138 каб.

 

БАЛКАНИСТИКА

 

Доц. Бойко Пенчев

3 септември /променена дата/, 10 ч., 146 каб.

 

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Доц. Ноеми Стоичкова

27.08 – 9.30 – 138 каб. – първи и втори курс

Тест за допускане до устен изпит

Поправителен изпит

ПЪРВИ КУРС – 31.08. – 9.30. – 138 каб.

ВТОРИ КУРС – 3.09. – 9.30 – 138 каб.

 

Катедра по Кирилометодиевистика

 

А. Тотоманова, ИБЕ - 30.08.2018, 144 каб., 9.00 часа

Т. Славова, Старобългарски език - 7.09. 2018 г.

Д. Атанасова, Старобългарска литература за специалност Балканистика (1 и 2 курс) ще се проведе на 3 септември (понеделник) в каб. 176 Б.

Изпитът е писмен и трае 1 астрономически час (от 10 ч. до 11 ч.).

А. Бояджиев, Старобългарски език, задочно обучение, 3.09.2018 г.

В. Савова, Старобългарска литература при СФ, 2 курс – 10. 09. от 9, 30 ч. в каб. 176 б.

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

доц. Екатерина Търпоманова, Общо езикознание (Източни езици, ФКНФ; Магистри неспециалисти, ФСФ) – 31 август 2018, 10 ч., 134 аудитория

доц. Биляна Михайлова, Общо езикознание (Балканистика), Общо и романско езикознание (Исп., Порт., Итал. и Рум. филология), Индоевропейско езикознание (Балканистика) – 31 август, 10 ч., 151 аудитория

проф. Василка Алексова, Румънски език – 4 септ. 2018, 10 ч. 151 аудитория

доц. Русана Бейлери, Албански език, Албанска литература – 4 септ. 2018, 11 ч., кабинет 151а

проф. Румяна Станчева, Сравнително  балканско литературознание и Румънска литература – 3 септември 2018, 10.00 ч., кабинет 131

доц. Мая Александрова, Общо езикознание (Руска филология), балканско езикознание и социолингвистика (Балканистика) – 14 септември 2018, 10 ч., 151 аудитория

гл. ас. Фотини Христакуди, гръцка литература и гръцки език – 3 септември 2018, 10 ч., 151 аудитория

доц. Албена Мирчева, 3.09. Увод в общото езикознание (поток германистика, ФКНФ; Палеобалкански езици (Балканистика) – 3 септември 2018, 10:30 ч., 134 аудитория; Общо езикознание (Българска филология) – 5 септември, 10:30 ч., 134 аудитория

доц. Дарина Младенова, Общо езикознание І и ІІ част (Славянски филологии), Общо езикознание (Българска филология – задочно), Ареална лингвистика (Балканистика) – 4 септември 2018, 10 ч., аудитория 134

 

КАТЕДРА ПО ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

 

 ЗАЛА

 ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА/

152

21.08.2018

16 ч.

Западноевропейска литература

(Проф. Миглена Николчина, гл. ас. К. Спасова)

155

22.08.2018

9 ч.

Теория на литературата, ФКНФ, (Проф. д-р Амелия Личева)

155

23.08.2018

9 ч.

Теория на литературата, Славянска филология, (проф. Амелия Личева)

155

03.09.2018

9 ч.

Теория на литературата, Българска филология, 1, 2 к., Книгоиздаване (Доц. д-р Ирен Александрова)

157

03.09.2018

10 ч.

Антична и средновековна литература(Доц. д-р Огнян Ковачев)

155

04.09.2018

10 ч.

Западноевропейска литература (Доц. д-р Огнян Ковачев)

152

07.09.2018

10 ч.

Антична литература, БФ задочно об. Азтична и западноевропейска литература, Славянска филология 1 ч., 1 к. (Доц. д-р Калин Михайлов)

155

02.09. 2018

/променена дата/

9 ч.

Теория на литературата (доц. д-р Дарин Тенев)

 

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ....ДО

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

147А

27.08.2018 г.

10.30 ч.

Изпит по методика на обучението по български език – за БФ ро, зо, СИД, МП– проф. А. Петров

126 А

30.08.2018 г.

11 ч.

Изпит по методика на обучението по български език за СлФ,

БФ зо, СИД, МП –

проф. Т. Ангелова

247 А

31.08.2018 г.

11 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за СлФ, СИД –

проф. В. Атанасов

247А

28.08.2018 г.

10 ч.

Изпит по методика на обучението по литература – за БФ ро, зо –

проф. А. Дамянова

147А

20.08.2018 г.

14 ч.

Изпит по методика на обучението по руски език –- доц. А. Радкова

135

01.09.2018

10 ч.

Психология за СлФ - гл. ас. д-р В. Баничанска

 

Катедра по славянско езикознание

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

154 к

29.08.2018

11.00 ч.

Увод в славянската филология първи курс –проф. дфн Н. Иванова

Историческа граматика на сръбския и хърватския език четвърти курс - проф. дфн Н.Иванова

История на сръбския и хърватския книжовен език пети курс – проф. дфнН. Иванова

Проблеми на славянската езикова контактология - пети курс - проф. дфн Н.Иванова и доц. д-р В.Панайотов

160Б

14.09.2018

10.00ч.

Практически чешки език първи, втори и четвърти курс, доц. дфн М.Младенова, гл. ас д-р С.Стойчев, лектор Ева Коваржова,

Историческа граматика на чешкия език,

Прагматика – доц. дфн М.Младенова

153 к.

14.09.2018

10.00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици –доц. д-р В. Гешев

109 к.

31.08.2018

9.00ч

Практически сръбски и хърватски език – първи и втори курс – гл. ас. д-р М.Стефанов

109 к.

31.08.2018

14.00ч

Съвременен сръбски и хърв. език – синтаксис.

Прагматика - гл.ас. д-р Р.Стефчева

159 ауд.

22.08.2018

8.30 ч.

Практически словашки език, Практика на превода – гл.ас.д-р Д.Иванова

159

3.09.2018

9.00ч. писмен

14.00 ч. устен

Практически сръбски и хърватски език – трети и четвърти курс – ас.Т.Дункова, лектори М. Дошен и Б.Васич

Зала над паричен салон

5.09.2018

10.00 ч

Съвременен украински език – фонетика, морфология, словообразуване, синтаксис – гл.ас. д-р П.Мартинова

Зала над паричния салон

7.09.2018

10 .00 ч.

Практически украински език

първи курс – доц. д-р А. Стаменова,гл.ас.д-р Р.Камберова, гл. ас. д-р П. Мартинова, хон. ас. В. Драгулева , ас. д-р В. Колев

Зала над паричния салон

8 .09.2018

10 .00 ч.

Практически украински език

втори и трети курс – доц. д-р А. Стаменова,гл.ас.д-р Р.Камберова, гл. ас. д-р П. Мартинова, хон. ас. В. Драгулева , ас. д-р В. Колев

149

3.09.2018

9.00 ч.

Практически полски език – трети курс – гл.ас.д-р В.Делева

149

4.09.2018

9.00ч

Практически полски език – първи курс – гл.ас.д-р В. Делева

159

4.06.2018

11.00ч

Съвременен полски език – синатксии и семантика и словообразуване и лексикология - трети курс – гл. ас. д-р Ж. Станчева

160-Б

7.09.2018

12.00 ч.

Съвременен чешки език – , синтаксис и семантика, словообразуване и лексикология- трети курс – доц. д-р Ц. Аврамова,

Стилистика на чешкия език –пети курс ЧФ

Сравнително славянско словообразуване пети курс СФ – доц. д-р Ц.Аврамова

160Б

4.09.2018

10. 00ч.

Съвременен чешки език – фонетика и фонология-глас.д-р С. Стойчев втори курс

Морфология на чешкия език – гл.ас.д-р С.Стойчев –втори курс

159 к.

22.08.2018

8.30ч

Практически словашки език за първи, втори и четвърти курс и и теоретичен словашки език за втори , трети курс, всички теоретични словакистични дисциплни - доц. д-р В. Панайотов и ас. Д.Иванова

158

22.08.2018

9.00 ч.

Историческа граматика на словашкия език- доц. д-р. В. Панайотов

Прагматика – доц. д-р В. Панайотов

153

4.09.2018

9.00ч

Втори славянски език – словашки за бохемисти- ас. д-р В.Иванов

Зала над паричен салон

23.08.2018

10.00ч

Практика на превода –пети курс украинска филология

Стилистика

Прагматика - гл. ас . д-р Р.Камеброва

153

7.09.2018

10 ч.

Синтаксис на словашкия език - доц. Д. Вакарелска

 

Философия (СФ), Н. Велев - 31.08.2018 г., 11 ч., 4 блок, 314 каб.

 

Катедра по славянски литератури

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

156 к

4.09.2018

10.00 ч.

История на чешката литература –четвърта част- доц. д-р Д. Григоров

156 к

5.09.2018

10. 00 ч.

История на словашката литература –четвърта част- доц. д-р Д. Григоров

Зала над паричен салон

31.08.2018

10.00 ч.

История на украинската литература – първа,втора, трета и четвърта част – доц. д-р Л.Терзийска, гл.ас. д-р В.Колев

156 к.

1.09.2018

10.00 ч.

История на сръбска и хърватска литература –първа, втора, трета и четвърта част - доц. д-р И.Христова, гл.ас. д-р Е.Дараданова

Южнославянски литератури – доц. д-р И. Христова, гл. ас. д-р Е.Дараданова

156 к.

31.08.2018

10.00 ч.

Славянски литератури – БФ четвърти курс задочно обучение

Славянски литератури – РФ-втори курс - гл. ас. д-р Е.Дараданова

156к.

3.09.2018

10.00ч.

История на славянските литератури - СФ втори курс -гл. ас. д-р Е.Дараданова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

156 к.

27.08.2018

10.00ч.

История на чешката литература , първа част СФ трети курс - гл. ас. д-р С. Димитрова

156 к.

27.08.2018

10.00ч.

История на чешката литература , втора част СФ трети курс - доц. д-р А. Бурова

156 к.

27.08.2018

10.00 ч.

История на словашката литература , втора част СФ трети курс - гл. ас. д-р С. Димитрова

156 к.

27.08.2018

10.00 ч.

История на словашката литература , трета част СФ четвърти курс - гл. ас. д-р С. Димитрова

156 к

27.08.2018

10.00 ч.

Магистърски литературоведски семинар –СФ пети курс – гл.ас. д-р С. Димитрова

156 к.

27.08.2018

4.09.2018

10.00 ч.

Славянски литератури – БФ – доц. д-р А. Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова, гл. ас. д-р В. Колев, хон. ас. К. Янев

156 к.

27.08.2018

10.00 ч.

Най-нови славянски литератури – доц. д-р А.Бурова

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

125

30.08. 2018 г.

10 ч.

Практически руски език 1 и 2 част, 3 група (писмен и устен), 1 курс, 2 група, РФ

124

30.08.2018 г.

09 ч.

Практически руски език 1 и 2 част, (писмен и устен), 1 курс, 1 и 3 група, РФ

124

01.09.2018 г.

09 ч.

Практически руски език 3 част (писмен и устен), 2 курс, РФ

124

02.09.2018 г.

09 ч.

Практически руски език 4 част (писмен и устен), 2 курс, РФ

124

29.08.2018 г.

09 ч.

Практически руски език 5 част, (писмен и устен), 3 курс, РФ

126

03.09.2018 г.

09.30 ч.

Практически руски език 6 част, (писмен и устен), 3 курс, РФ

124

29.08.2018 г.

09 ч.

Практически руски език 7 част (писмен и устен), 4 курс, РФ

124

31.08.2018 г.

09 ч.

Практически руски език 8 част (писмен и устен), 4 курс, РФ

134 А

24.08.2018 г

10 ч.

Странознание на Русия, 1 курс, РФ

134 А

22.08.2018 г

10 ч.

Историческа граматика на руския език, 3 курс, РФ

128

03.09.2018 г.

12 ч.

Устен превод, 1 и 2 част, 3 курс, РФ

125

05.09.2018 г.

10 ч.

Съвременен руски език – лексикология, 2 курс, РФ

128

04.09.2018 г.

14 ч.

Съвременен руски език – морфология, 2 курс, РФ

128

29.08.2018 ч.

10 ч.

Съвременен руски език – синтаксис, 3 курс, РФ

134 А

28.08.2018 г.

/променена дата/

10 ч.

История на руския литературен език, 4 курс, РФ

125

30.08. 2018 г.

12 ч.

Стилистика, 4 курс, РФ

134 А

28.08.2018 г.

/променена дата/

11 ч.

Превод на текстове от сферата на туризма, 4 курс, РФ

134 А

28.08.2018 г.

/променена дата/

12 ч.

Руски език като първи и втори чужд, 2 курс, ГГФ

126

03.09.2018 г.

/променена дата/

14 ч.

СИД „Играта като метод в обучението по руски език“

125

03.09.2018 г.

10 ч.

Руски език, международни отношения, ЮФ

125

03.09.2018 г.

10 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А.1.2, сборна група, ФКНФ

125

03.09.2018 г.

 

14 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А.2.1, сборна група, ФКНФ

125

04.09.2018 г.

10.30 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А.2.2, сборна група, ФКНФ

128

04.09.2018 г.

13 ч.

Руски език като втори чужд, ниво B.1.2, сборна група, ФКНФ

128

31.08.2018 г.

 11 ч.  

Теория на превода, 2 курс, РФ

128

31.08.2018 г.

 
 12 ч.  

Съвременен руски език. Прагматика, 3 курс, РФ

 125  03.09.2018 г.  14 ч.  

Руски език, 1 курс, БФ

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ /учебна дисциплина/

124 ауд.

28.08.2018 г.

09 ч.

Руска литература на XIX век, 3 курс, РФ

130 каб.

03.09.2018 г

09.30 ч.

Руска литература на XVIII век, 2 курс, РФ

130 каб.

30.08.2018 г.

14 ч.

Руска литература на XX век, 3 курс, РФ 

130 каб

30.08.2018 г.

14 ч.

Съвременна руска литература и култура, 4 курс, РФ

130 каб.

03.09.2018 г.

14 ч.

Руска литература на XX век, 3 курс, БФ

129 каб.

29.08.2018 г.

09 ч.

Руска класическа литература, 2 курс, БФ, редовно и задочно обучение

130 каб.

04.09.2018 г.

09 ч.

Руска класическа литература, 2 курс, СФ

129 каб.

01.09.2018 г.

10 ч.

Руска литература на XX век, 3 курс, БФ, задочно

129 каб.

31.08.2018 г.

10 ч.

Руска литература на XX век, 3 курс, СФ

130 каб.

03.09.2018 г.

12 ч.

Руски фолклор и руска етнология, 1 курс, РФ

130 каб.

03.09.2018 г.

12 ч.

Стара руска литература, 1 курс, РФ