Дати за изпити от зимната изпитна сесия на учебната 2018/ 2019 г.

/редовно обучение/

 

 

Изпитът по дисциплината "Български език като чужд" при Таня Алмалех (за студентите от ФСлФ и ФКНФ, които не са попълвали изпитни тестове)  ще се проведе на 8 февруари 2019 г. от 11.00 ч. в 119 ауд.

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

 143

1 гр. – 14.02.  

2 гр. – 29.01.

3 гр. – 12.02.

4 гр. – 28.01.

5 гр. – 28.01.

6 гр. – 04.02.

10.00 ч.

Българска диалектология

БФ – 2 курс

 

 142

1 и 2 гр. – 09.02.

3 и 4 гр. – 12.02.

5 и 6 гр. – 13.02.

09.00 ч.

СБЕ Лексикология

БФ – 1 курс

 

 134

24.01.2019 г.

10.00 ч.

СБЕ

Балканистика – 4 курс

 124

25.01.2019 г.

10.00 ч.

СБЕ

Руска филология - 2 к.

 139А

23.01.2019 г.

30.01.2019 г.

09.00 ч.

СБЕ – 1-ва част

/фонетика и лексикология/

СФ - 3 к.

143

25.01.2019 г.

29.01.2019. г.

10.00 ч.

ИБКЕ

БФ – 3 курс

 272

19.01. 2019 г.

1,2,3 и 4 гр.

 

14.00 ч.

Езикова култура  /писмен/                                                  БФ – 1 курс

доц. Вл. Миланов

 136

22.01. 2019 г.

5 и 6 гр.

12.00 ч.

Езикова култура /писмен/                                                  БФ – 1 курс

гл. ас. Ст. Абазова

 

Катедра по българска литература

 

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ – ПРОФ. ПАУЛИНА СТОЙЧЕВА

31.01.,  5, 6, 7.02., 9.30 ч., каб. 141

 

АНТРОПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИТЕ  - ДОЦ. НИКОЛАЙ ПАПУЧИЕВ

21 и 22.01., 09.00 ч., каб. 146 

 

ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ – ПРОФ. НИКОЛАЙ ЧЕРНОКОЖЕВ

Писмен изпит - 23 януари, 9.00 часа, 148 ауд.

Устни изпити - 25, 26, 27 януари, 9.00 часа, каб. 145  

 

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ – ПРОФ. ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ

31.01., 14.02., 9.00 ч., каб.. 145 каб.

 

СИД - БЪЛГАРСКИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ АВАНГАРД - ГЛ. АС. Д-Р БИЛЯНА БОРИСОВА

15.02., 15 ч., каб. 138

 

СИД "Модернизмът: мода и всекидневие" - гл.ас. Надежда Стоянова

01.02. от 14 часа в 138 кабинет

 

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

АНТРОПОЛОГИЯ НА СЛАВЯНИТЕ – ДОЦ. НИКОЛАЙ ПАПУЧИЕВ

21 и 22. 01, 12.00 ч., каб. 146

 

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО  - ПРОФ. НИКОЛАЙ ЧЕРНОКОЖЕВ

писмен 04.02 – 10 ч.; устен - 05.02. – 10 ч. – каб. 145

 

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО НАШИ ДНИ - ДОЦ. АНИ ИЛКОВ, ДОЦ. НОЕМИ СТОИЧКОВА

24.01., 14 ч., каб. 138; 12.02., 9 ч., каб. 138 

 

БАЛКАНИСТИКА

 

НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА – ДОЦ. БОЙКО ПЕНЧЕВ

29.01., 9 ч., каб. 134 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

ДАТА

 

ЧАС

 

ЗАЛА

 

Изпит

 

24.01.2019

10.30

151

Гръцки език, Балканистика,

Д-р Александра Трифонова

25.01.2019

10.30

134

Балканска история, Балканистика, 2 курс. Румен Бояджиев

28.01.2019

10

134

Общо езикознание, ЦИЕК-Арабистика, доц. д-р Екатерина Търпоманова

29.01.2019

10

134

Общо езикознание, ЦИЕК-Китаистика, доц. д-р Екатерина Търпоманова

30.01.2019

10

134

Общо езикознание, ЦИЕК – Кореистика, доц. д-р Екатерина Търпоманова

30.01.2019

10

151

Сравнително балканско литературознание, 4 курс, проф. дфн Румяна Станчева

31.01.2019

10

134

Общо езикознание, ЦИЕК- Японистика, доц. д-р Екатерина Търпоманова

31.01.2019

10.30

151

Гръцки език, Балканистика,

Д-р Александра Трифонова

01.02.2019

10

134

Общо езикознание, ЦИЕК – Иранистика, Тюроклогия,

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

04.02.2019

10.30

134

История на Византия – Балканистика, 3 курс

Румен Бояджиев

04.02.2019

10.30

151

Общо езикознание, Новогръцка, Унгарска филология, доц. д-р Албена Мирчева

05.02.2019

9.30

151А

Гръцки език, Балканистика, 5 курс, Надежда Генова

05.02.2019

10.30

134

Общо езикознание, Скандинавистика

 доц. д-р Албена Мирчева

06.02.2019

10

151

Общо езикознание, Португалска филология

Доц. д-р Биляна Михайлова

07.02.2019

10

151

Общо езикознание, Руска филология,

Доц. д-р Мая Александрова

07.02.2019

10.30

134

Общо езикознание, Немска филология, 1 гр. доц. д-р Албена Мирчева

07.02.2019

10.30

134

Общо езикознание, Немска филология, 2 гр. доц. д-р Албена Мирчева

08.02.3019

10

151

Румънски език, Балканистика, Проф. Василка Алексова

08.02.2019

10.30

134

Общо езикознание, Немска филология, доц. д-р Албена Мирчева

11.02.2019

10

151

Общо езикознание, Испанска филология,

Доц. д-р Биляна Михайлова

11.02.2019

10

134

Нова румънска литература, Балканистика, 3 курс.

Проф. дфн Румяна Станчева

11.02.2019

10

151А

Гръцка литература, Балканистика, 5 курс гл.ас. д-р Фотини Христакуди

12.02.2019

10

151

Общо езикознание, доц. д-р Биляна Михайлова

13.02.2019

10

151

Общо езикознание, Италианска, Румънска филология, доц. д-р Биляна Михайлова

14.02.2019

10

151

Гръцки език, Балканистика, 4 курс, гл.ас. д-р Фотини Христакуди

 

Катедра по кирилометодиевистика

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

  /учебна дисциплина/

144

 

 05.02.2019

12.02.2019

13.02.2019

09.00-13.30 ч.

 

История на българския език, ІV курс, БФ

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

 

144

 

11.02.2019

09.00-13.00 ч.

09.00-12.00 ч.

История на българския език,  ІV курс , СФ,

проф. дфн Анна-Мария Тотоманов

137

30.01.2019

01.02.2019

02.02.2019

09.00-12.00 ч.

 

Старобългарски език,

ІІ курс, БФ, писмен  изпит,

проф. дфн Т. Славова

150

 


26.01.2019

 

10.00-12.00 ч.

 

Старобългарски език,

ІІ курс , СФ

проф. дфн Искра Христова-Шомов

176Б

 

22.01.2019

 

10.00 - 12.00 ч.

 

Религии и култове на Балканите,

ІV курс , Балканистика,

проф. д-р Маргарет Димитрова          

144

 

 07.02.2019

 

 14.00 - 16.00 ч.

 

Старобългарски език,

БФ, задочно,

проф. д-р Андрей Бояджиев

144

 

26.01.2019

 

11.30-15.00

 

Старобългарска литература, ІІ курс, БФ,

доц. д-р Майя Станилова

148

06.02.2019

07.02.2019

08.02.2019

09.00-12.00 ч.

 

Старобългарска литература, ІІ курс, БФ, писмен изпит,

доц. д.р Диана Атанасова-Пенчева

176Б

 

09.02.2019

10.02.2019

 

14.00 ч.

09.00-14.00

 

Старобългарска литература, ІІ курс, Сф,         

доц. д-р Венета Савова

 

 

176Б

 

 

 21.01.2019

 

 

 10.00-12.30

 

Старобългарски език,

І курс, Балканистика

доц. д-р Петко Петков

 

176Б

 

 

21.02.2019

 

13.00-15.00

 

Старобългарски език,

ІІІ курс, Балканистика

доц. д-р Петко Петков

 

 

Катедра по теория на литературата

 

ЗАЛА

 

ДАТА

 

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА/

157

23.01.2019

10-14

Проф. Ингеборг Братоева

157

24.01.2019

10-14

Проф. Ингеборг Братоева

157

25.01.2019

14-19

МП „Литературознание“, Постмодерна литература, Доц. д-р Дарин Тенев

152

30.01.2019

9-17

Антична и западноевропейска литература, 2 част (полска, сърбохърватска, украинска филология)

Доц. д-р Калин Михайлов

152

31.01.2019

8-14

Антична и западноевропейска литература, 2 част (бохемисти, словакисти, украинисти) – доц. д-р Калин Михайлов

155

03.02.2019

10-18

Творческо писане – доц. д-р Ирен Александрова

152

04.02.2019

10-18

Западноевропейска литература – гл.ас.д-р Камелия Спасова

157

05.02.2019

9-18

Балканистика, Теория на литературата – доц. д-р Дарин Тенев

155

05.02.2019

9-18

Африканистика, Теория на литературата – проф. д-р Амелия Личева

152

05.02.2019

9-18

Съвременна чуждестранна литература, Книгоиздаване – доц. д-р Цветана Хубенова

152

05.02.2019

10-18

Магистри-неспециалисти – доц.д-р Цветана Хубенова

155

06.02.2019

14-18

Западноевропейска литература (поправителен изпит) – доц. д-р Огнян Ковачев

155

07.02.,08.02.2019

9-18

Литературознание – Английска филология, доц. д-р Дарин Тенев

157

09.02.2019

15-19

МП Изкуства и съвременност, Що е интерпретация на художественото произведение, 1 част – доц. д-р Дарин Тенев

155

10.02.2019

10-18

Теория на литературата, магистри-неспециалисти – доц. д-р Ирен Александрова

155

11.02.2019

9-18

Теория на литературата, Славянска филология - проф. д-р Амелия Личева

155

12.02.2019

9-18

Теория на литературата, Славянска филология - проф. д-р Амелия Личева

152

13.02.2019

10-18

Западноевропейска литература, гл.ас.д-р Камелия Спасова

152

14.02.2019

10-18

Западноевропейска литература, гл.ас. д-р Камелия Спасова

155

14.02.2019

9-18

Литературознание, Руска филология, доц. д-р Дарин Тенев

155

15.02.2019

10-14

Антична литература, доц. д-р О. Ковачев/гл.ас.д-р Б. Паскалева

155

15.02.2019

14-19

ЛКВК, доц. д-р О.Ковачев

157

15.02.2019

10-18

МП Литературознание, Сравнителна история на литературната наука 18-20 в., доц. д-р Дарин Тенев

 

 

Катедра по славянско езикознание

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО.......

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

154 к.

4.02.2019

10.00 ч.

Увод в славянската филология –  първи курс  проф. дфн Н. Иванова

/чешка и украинска  филология/

154 к.

5.02.2019

10. 00 ч.

Увод в славянската филология –  първи курс проф. дфн Н. Иванова

/полска филология/

154 к.

6. 02. 2019

10. 00 ч.

Увод в славянската филология –  първи курс проф. дфн Н. Иванова

/сръбска и хърватска филология/

154 к.

7.02.2019

10. 00 ч.-

Увод в славянската филология –  първи курс проф. дфн Н. Иванова словашка филология

109 к.

28.01.2019

9. 00 ч.

Практически сръбски и хърватски език – първи курс –   гл. ас. Р. Стефчева

149

24.01.2019

10.00 ч

Практически полски език –първи курс – гл. ас. д-р В.Делева, 

149  или 

149 а

25.01.2019

12.00ч

Правоговор и правопис на полския език  - гл.ас.д-р В. Делева

160Б

22.01.2019

9.00 ч.

Практически чешки език – първи курс –доц. д-р М. Младенова,   гл. ас. С. Стойчев, лектор Е. Коваржова  

160Б

22.01.2019

9. 00 ч.

Чешки правоговор и правопис  – първи курс –доц. д-р М. Младенова,   гл. ас. С. Стойчев.

187Б

22.01.2019

10.00 ч

Практически украински език  - първи курс -доц. д-р А.Стаменова,

187Б

21.01.2019

13.00 ч.

Украински правоговор и правопис – лектор Олга Сорока

17 бл. – Студентски град

23.01.2019

8.30 ч

Практически словашки език

доц. д-р В. Панайотов  и гл.ас.д-р  Д. Иванова, лектор Й.Павлович  – първи курс

17 бл. – Студентски град

23.01.2019

12. 00 ч.

Правоговор и правопис на словашкия език първи курс - гл.ас.д-р  Д. Иванова, лектор Й.Павлович  – първи курс

109

21.01.2019

 9.30 ч.

Практически сръбски и хърватски  - втори курс –  гл. ас. д-р  Р. Стефчева,лектор Биляна Васич, лектор Магдалена Дошен    

109

25.01.2019

14.00 ч.

Работа с текст на сръбски и хърватски език  -втори курс - д-р В.Седефчева

149

23.01.2019

10.00ч.

Практически  полски език – втори курс – д-р М.Виларова

149

28.01.2019

10.00ч

12.00 ч.- к.у.

Работа с текст

Комуникативни умения на полския език  - ас. А.Ечевери – втори курс

17 бл. Студентски град

28.01.2019

8.30

 

 

12.30

Практически словашки език – втори курс –гл.ас. д-р Д. Иванова, ас. д-р В. Иванов, лектор Й. Павлович,

Комуникативни умения на словашкия език.  – ас. д-р В. Иванов, лектор Й.Павлович

Работа с текст - лектор Й.Павлович

160Б

23.01.2019

9.00 ч.

Практически чешки език –втори курс – гл. ас.д-р С.Стойчев, гл.ас.д-р М.Радичева

160Б

24.01.2019

9.00 ч.

Работа с текст на чешкия език – първа част – гл. ас. д-р М. Радичева,

Комуникативни умения на чешкия език – лектор Е.Коваржова

150

12.02.2019

10.00ч

Практически украински език – втори курс гл. ас. д-р В.Колев и   ас. Л. Желева

187Б

21.01.2019

15.00 ч.

Комуникативни умения и работа стекст на украинския език – лектор Олга Сорока – втори курс

109

25.01.2019

10.00 ч

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  сръбския и хърватския  език -  д-р В. Седефчева

160Б

15.02.2019

9.00 ч.

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  чешкия език –гл. ас.  д-р  С.Стойчев

149

14.02.2019

12.00 ч

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  полския език -  втори курс – проф. дфн И. Гугуланова

17 бл. Студентски град

23.01.2019

11.30 ч

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  словашкия език –доц.  д-р  В. Панайотов

187Б

23.01.2019

10.00 ч

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  украинския език -  доц. д-р А.Стаменова-

109

28.01.2019

10. 30 ч.

Лексикология и словообр. на сръбския и хърватския език – трети курс – гл.ас.д-р В.Седефчева и  гл.ас- д-р М. Стефанов

154

28.01.2019

10.00 ч.

Лексикология и словообр. на чешкия език – трети курс – гл.ас.д-р

149 к.

25.01.2019

10.30

Лексикология и словообр. на полския език – трети курс – гл. ас. д-р Ж.Станчева

187б

8.02.2019

10.00 ч.

Лексикология и словообр. на украинския език – трети курс  - доц. д-р  А. Стаменова

154

29.01.2019

 10.00 ч

Историческа граматика  на сръб. и хърв. език – проф. дфн Н. Иванова

149 к.

30.01.2019

12.00 ч.

Историческа граматика  на полския език – четвърти курс – проф. дфн И.Гугуланова

154

5.02.2019

13.30 ч.

История на сръб.  и хърв. книж.език   пети курс проф. дфн  Н. Иванова

153

6.02.2019

10.00 ч.

История на чешкия книжовен език- гл. ас. д-р Е.Македонска

153

21.01.2019

11.00 ч

История на словашкия книжовен език  - доц. Д. Вакарелска

187Б

15.02.2019

10.00 ч.

История на украинския книж.език   пети курс – доц. д-р А.Стаменова

109

28.01.2019

10.00ч

Стилистика на сръбския и хърватския език- гл. ас. д-р М. Стефанов – пети курс

149

21.01.2019

13.00ч

Стилистика на полския език –  пети курс -доц. д-р Д. Денчева

154 к.

22.01.2019

10.00ч.

Стилистика на чешкия език – доц. д-р Ц. Аврамова  - пети курс

187Б

24.01.2019

15.00ч.

Стилистика на украинския език – лектор Олга Сорока

160В

15.02.2019

10.00 ч.

Втори славянски език – чешки за словакисти – гл. ас. д-р Е. Македонска

160Б

21.01.2019

9.00ч..  

Втори славянски език – словашки за бохемисти – ас. д-р В. Иванов

187Б

23.01.2019

13.30

Втори славянски език – украински за полонисти – ас. Л. Желева

160Б

29.01.2019

10.00ч.

Съпоставително славянско словообразуване – пети курс СФ – доц. д-р Ц. Аврамова

149 к.

21.01.2019

16.00 ч

Практика на превода на  полския език – доц. д-р Д.  Денчева

187 Б

12.02.2019

14.30

Практика на превода на  украинския език –  ас. Л. Желева  - пети курс

159

25.01.2019

10.00 ч

 Теория на превода – пети курс –доц .д-р Р.   Железарова

149 к

14.02.2019

10.00 ч

СИД – полски език за българисти – БФ- първи курс М. Тодорова

158 к.

19.01.2019

10.00 ч.

СИД – сръбски и хърватски език  за българисти БФ – първи курс Н. Радованова  -  

Останалите  изпити ще се проведат според  уговорените с  преподавателите дати, зали и часове.

 

Катедра по славянски  литератури

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

153

13.02.2019

13.00ч.

Исторически и културни реалии на Украина –доц. д-р Л. Терзийска  - първи курс

150

28.01.2019

11.00ч.

Исторически и културни реалии на Чехия и  Словакия  проф. д-р В. Пенчев - първи курс

109к.

18.02.2019

10.00ч

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия и Словения  -д-р  Л. Миндова

149

13.02.2019

Според уговорен с преподава-теля час

Исторически и културни реалии на Полша- първи курс – доц. д-р Д. Денчева

150

5.02.2019

10.00ч

История на славянските литератури – втори курс СФ- доц. д-р А.Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова

153

13.02.2019

14.00.

История на украинската литература – трета  част – доц. д-р Л.Терзийска, гл.ас.д-р В.Колев - четвърти курс

153

13.02.2019

11.00

История на украинската литература – първа  част – доц. д-р Л.Терзийска,гл. ас. д-р В. Колев  - трети курс

156 к.

11.02.2019

10.30 ч.

История на чешката литература – част  първа- гл ас. д-р С. Димитрова  - трети курс чешка филология

156к.

31.01.2019

10.00ч

История на чешката литература  -трета част, четвърти курс – доц. д-р Д. Григоров, ас. Т. Георгиева

149

21.01.2019

10.00ч

История на полската литература – част  първа- трети курс   д-р К. Кокинова

149

21.01.2019

12.00ч

История на полската литература – част  трета- четвърти курс   д-р К. Кокинова

156 к.

12.02.2019

11.00ч.

История на сръбската и хърватската литература  първа част – трети курс   доц. д-р И. Христова и гл.ас.д-р Е.Дараданова

156 к.

13.02.2019

11.00ч.

История на сръбската и хърватската литература  трета част – четвърти курс доц. д-р И. Христова и гл. ас. д-р Е.Дараданова

156 к.

28.01.2019

10.00ч.

История на словашката литература – част първа- доц. д-р Д. Григоров, ас. Т. Бончева  - трети курс, словашка филология

156 к.

28.01.2019

10.00ч.

История на словашката литература – част  трета- гл. ас. д-р С. Димитрова. четвърти курс, словашка филология

156 к.

28.01.

10.00ч.

Магистърски литературоведски  семинар / дипломна работа/  пети курс – гл. ас.д-р С. Димитрова

156 к.

29.01.2019/

6.02.2019

10.00ч.

Утопии и антиутопии в славянските литератури – маг. литер. курс пети курс – доц. д-р Д. Григоров 

156 к.

1.02.2019

10.00

Най – нови славянски литератури  - специалност Славянска филология / Магистърска литературоведска специализация/

доц. д-р А.Бурова

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

130

28.01.2019

29.01.2019

 09.00 ч.

 

Руски фолклор и етнология,

1 курс, РФ

124

11.02.2019

09.00 ч.

Руска литература на XIX век,

3 курс, РФ

130

07.02.2019 (1 гр)

14.02.2019 (2 гр.)

 09.00 ч.

Руска литература на XVIII век,

2 курс, РФ

 130

05.02.2019

12.02.2019

 12.00 ч.

Руска литература на XX век,

4 курс, РФ

130

04.02. (1 + 3 гр.)

11.02. (2 + 4 гр.)

05.02. (5 и 6 гр.)

10.00 ч.

10.00 ч.

12.00 ч.

Руска литература на XX век,

3 курс, БФ

129

31.01. (по списък)

5.02. (по списък)

6.02. (по списък, списъкът е запълнен)

10 ч.

Руска литература на XX век,

3 курс, СФ

 

 

Катедра по руски език

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

21.01.2019

09.00 ч.

Практически руски език (писмен), 1 част, 1 курс, 1 и 2 група, РФ

126

22.01.2019

10.00 ч.

Практически руски език (устен), 1 част, 1 курс, 1 и 2 група, РФ

125

23.01.2019

09.00 ч.

Практически руски език (писмен и устен), 1 част, 1 курс, 3 група, РФ

124

19.01.2019

9.00 ч.

Практически руски език (писмен), 3 част, 2 курс, РФ

125 /

124 А

20.01.2019

10.00 ч.

Практически руски език (устен), 3 част, 2 курс, РФ

124

22.01.2019

09.00 ч.

Практически руски език (писмен и устен), 5 част, 3 курс, РФ

124

23.01.2019

09.00 ч.

Практически руски език (писмен и устен), 7 част, 4 курс, РФ

124

25.01.2019

10.00 ч.

Съвременен български език, 2 курс, РФ

134 А

31.01.2019

10.00 ч.

Историческа граматика, 2 курс, РФ

128

25.01.2019

14.02.2019

10.00 ч.

Устен превод 1 част, 3 курс, РФ

125

15.02.

10 ч.

Съвременен руски език. Синтаксис

3 курс, РФ

124

28.01.2019

10.00 ч.

История на руския литературен език, 4 курс, РФ

 

124

01.02.2019

15.02.2019

28.01.2019

7.02.2019

10.00 ч. (6 гр.)

10.00 ч.(3 гр.)

14.00 ч. (2 гр.)

10.30 ч. (5 гр.)

Руски език, 1 курс, БФ

124

27.01.2019

10.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво А1.1, сборна група, ФКНФ

125

25.01.2019

10.00 ч.

Руски език като втори чужд, ниво B1.1, сборна група, ФКНФ

124

28.01.

12 ч.

Руски език като втори чужд, 3 курс, туризъм, ГГФ

 

Катедра по методика

МОБЕ, проф. Ангел Петров, IV курс, БФ - 22.01.2019 г., 9.00 ч., 148 ауд.