Свободноизбираеми дисциплини във ФСлФ

Летен семестър 2018/19 г.

 

Българска филология

Редовно обучение

Общи

 1. Проф. дфн Николай Аретов – История на българската криминална литература (вторник, 26 февруари, 14.00 ч., пред 138 каб.)
 2. Доц. д-р Николай Вуков - Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентация
 3. Д-р Даниела Беличовска – Диалог и конфликтност между селото и града в българската проза от Осв. до края на Първата св. в. (петък, 01.03, от 16,30 ч. пред 138 каб.)
 4. Доц. д-р Людмила Малинова – Българска поезия, писана от жени – 19.-20. век (28 февруари, четвъртък, 13.00 ч. пред 148 ауд.)
 5. Д-р Росица Чернокожева - Българската литература за деца – психоаналитични и психодраматични прочити (90-те години на ХIХ век – 40-те години на ХХ век) - четвъртък, 18 ч.,  каб. 146
 6. Проф. дфн Ангел Ангелов – Екология на езика (7 март, четвъртък, 16 ч., 142 каб.)
 7. Д-р Ласка Ласкова - Логиката в лингвистиката. Въведение (първа среща - 26.02. /вторник/, 14 ч., 160 ауд.)
 8. Проф. Й. Тишева, проф. Вл. Жобов, проф. П. Осенова, проф. К. Алексова, доц. М. Джонова - Актуални тенденции в съвременния български език (С оглед подготовката за държавен изпит, модул „Съвременен български език“) - първа среща - 26.02. /вторник/, 16 ч., каб. 147

 9. Гл. ас. д-р Богдана Паскалева - Софокъл: Античността и нейното наследство (първа организационна среща, 21.02, четвъртък, 18.00 ч., 136 ауд.)
 10. Доц. д-р Владимир Теохаров (ФФ) - Литературата като религия (първа среща - 27.02. /сряда/, 18 ч., 136 ауд.)
 11. Доц. Цветанка Аврамова – Българско словообразуване
 12. Доц. д-р Анета Димитрова - Старобългарски преводи в късни ръкописи
 13. Проф. дфн Вася Велинова - Слово и образ (изкуството на ръкописната книга през Средновековието) за студенти от специалностите БФ, РФ и СФ
 14. Доц. д-р Константин Рангочев и гл. ас. дфн Росен Малчев - Археогрфия и етнология (Практическо изследване на старопечатни книги и ръкописни бележки от църковни библиотеки, обществени и частни сбирки)

Методически

 1. Проф. д-р Т. Ангелова - Учебни речеви жанрове – прагмалингвистични, социолингвистични, психолингвистични и текстолингвистични аспекти. Формиране на критическо мислене у учениците при писане
 2. Доц. д-р Антония Радкова - Обучението по български език в интеркултурна среда (четвъртък, 16 - 18 ч., каб. 247А)
 3. Проф. д-р Владимир Атанасов - Техники на писането (вторник, 16.30 ч., каб. 247А)
 4. Гл. ас. д-р Наталия Христова - Трансхуманизъм и бъдещето на образованието (първа среща - 1 март /петък/ от 12 ч. в каб. 247A)

 

Задочно обучение

Общи

 1. Доц. д-р Надежда Александрова - Приключения на чувствата във възрожденската литература
 2. Гл. ас. д-р Мария Илчевска - Мит и фолклор. Модели на свят
 3. Гл. ас. д-р Надежда Стоянова - Модернизъм и време. Българска литература от 20-те и 30-те години на ХХ век (01.02. от 14 часа в 138 кабинет)
 4. Проф. дфн Искра Христова-Шомова - Християнските празници
 5. Проф. д-р Маргарет Димитрова - Преписите на „История славянобългарска“ на о. Паисий Хилендарски: хора, селища, пътища
 6. Доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева - Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи

Методически

 1. Проф. д-р Владимир Атанасов - Образование, миграции, култури
 2. Гл. ас. д-р Наталия Христова - Дигитален хуманизъм и литературно образование

 

Руска филология

 1. Доц. Илка Бирова – Играта като метод в обучението по руски език
 2. Проф. Красимира Алексова - Езикова култура на българския език

 

Балканистика

 1. Проф. д-р Рая Заимова – Балканите между изтока и запада
 2. Доц. д-р Румен Бояджиев – Християнски свети места на Балканите (извън националните ни граници)
 3. Доц. д-р Николай Димитров – Социална психология в балкански контекст
 4. Доц. д-р Петко Петков – Славянската книга на Балканите

 

Записването за СИД през летния семестър на учебната 2018/19 г. става през системата СУСИ. Първият етап на записването започва на 21.01. и приключва на 17.02.2019 г. Студентите задават статус „Записана” на дисциплината, която желаят да посещават, а поне още една дисциплина посочват със статус „Резервна”, в случай че желаната от тях дисциплина не събере нужния брой студенти.

Студентите в специалност „Българска филология“ от 1 и 2 курс трябва да наберат в хода на  цялото си обучение си 3 общи и 2 методически (педагогически) свободноизбираеми дисциплини. Студентите от „Българска филология“ от 3, 4 (и 5 курс – задочно), обучаващи се по стария учебен план, трябва да наберат общо 5 свободноизбираеми дисциплини за цялото си обучение, от които поне една методическа.

Студентите БФ задочно обучение се записват за СИД в каб. 215.