Катедра по български език

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

02.09.2019 г.

10 ч.

143

БФ – 1 курс

Фонетика на българския език

Проф.  Жобов

22.08.2019 г.

10 ч.

147

БФ – 2 курс

СБЕ Морфология

/писмен тест/

Проф. Алексова, Проф. Осенова, Гл.ас. Ласкова

23.08-2019 г.

9 ч.

139,142

БФ – 2 курс

СБЕ Морфология

 

Проф. Алексова, Проф. Осенова, Гл.ас. Ласкова

29.08.2019 г.

10 ч.

147

БФ – 3 курс

СБЕ Синтаксис

Проф. Влахова

Доц. Атанасов

03.09.2019 г.

 

10 ч.

139, 140

БФ – 4 курс

Стилистика

Доц. Замбова

30.08-2019 г.

10 ч.

147

Слав. фил. – 3 курс

СБЕ - 2 част /морфология и синтаксис

Проф. Влахова, Доц. Атанасов

30.08.2019 г.

10 ч.

зала 21

БФ – 3 к.

Психология

Проф.. Янкулова

02.09.2019 г.

10 ч.

143

БФ – 2 курс

Диалектология на българския език

Проф.  Жобов

23.08.2019 г.

9 ч.

142

РФ – 2 курс

СБЕ

Проф. Алексова

23.08.2019 г.

9 ч.

142

РФ – 2 и 3 курс

Езикова култура на БЕ

Проф. Алексова

29.08.2019 г.

9 ч.

139А

Слав. фил. – 3 курс

СБЕ – 1 част /фонетика и лексикология/

Доц. Сталянова

30.08.2019 г.

11 ч.

142

БФ – 1 курс

Лексикология на БЕ

Проф. Ангелов

23.08.2019 г.

10 ч.

139

БФ – 1 курс

Езикова култура

Доц. Абазова

30.08.2019 г.

9 ч.

139А

БФ – 1 курс

Езикова култура

Доц. Миланов

30.08.2019 г.

9 ч.

139А

БФ – 3 курс

ИБКЕ

Доц. Миланов

29.08.2019 г.

10 ч.

137

Балканистика – 4 курс

Съвр. бълг. език

Проф. Тишева

 

Катедра по българска литература

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

25.08

9.00

146

БФ, СФ

Антропология на българите. Бълг. фолклор.  Антропология на славяните. Фолклор на слав. народи

Доц. Николай Папучиев

27.08

10.00

145

БФ

Бълг. литература между двете световни войни

Проф. Валери Стефанов

28.08

9.30

146

БФ

Съвр. българска литература

Проф. Иван Иванов

28.08.,писмен

3.09., устен

9.00

138

РФ

Българска литература

Доц. Ноеми Стоичкова

26.08, писмен

27.08,устен

9.00

9.30

148

138

СФ

Литература на Бълг. възраждане

Доц. Надежда Александрова

29.08

10.00

141

БФ, СФ

Литература за деца и юноши – БФ

Бълг. литература след Осв. до наши дни - СФ

Проф. Паулина Стойчева

 

26.08, писмен

30.08, устен

9.00

9.00

137

145

БФ

Българска литература след Освобождението

Проф. Милена Кирова

26.08 писмен

29.08, устен

9.00

9.00

148

145

БФ

Литература на Българското възраждане

Проф. Николай Чернокожев

3.09.

комплексен

10.00

134

Балканистика

Нова българска литература

Доц. Бойко Пенчев

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

30.08.2019

9-14

144

БФ и СФ, РО

История на българския език, ІV курс

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

29.08.2019

9-12

148

БФ и РФ, РО

 

Старобългарски език, ІІ курс

проф. дфн Татяна Славова

 30.08.2019

9 –12

176 Б

каб.

БФ, задочно

История на българския език

проф. дфн Маргарет Димитрова

30.08.2019

 

12-14

 

176 Б

 

Балканистика, РО

ІІІ курс

Религии и култове на Балканите

проф. дфн Маргарет Димитрова

30.08.2019

 

12-14

176 Б

 

Балканистика, РО

І курс

Старобългарски език

доц. д-р Петко Петков

30.08.2019

 

10-12

 

148

 

БФ, РО

І  курс

Старобългарска литература

доц. д-р Диана Атанасова

31.08.2019

 

10-12

 

176Б

 

Балканистика, РО

І, ІІ, ІІІ, ІV курс

Старобългарска литература

доц. д-р Диана Атанасова

04.09.2019

 

9-14

 

176 Б

 

Славянска  филология, РО

ІІ курс

Старобългарска литература

доц. д-р Венета Савова

03.09.2019

 

9-12

 

144

 

Руска филология, РО

СИД. Слово и образ. Изкуството на ръкописната книга

проф. дфн Вася Велинова

 

Катедра по теория на литературата

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

21.08.2019

9

155

ФКНФ

1

Теория на литературата/Литературо-знание

Проф. дфн Амелия Личева

24.08.2019

9

155

ФКНФ

1

Теория на литературата/Литературо-знание

Проф. дфн Амелия Личева

30.08.2019

9

155

БФ, магистри-неспециалисти

1,2

Теория на литературата

Доц. д-р Ирен Александрова

02.09.2019

9

152

БФ (Задочно обучение)

1

Антична литература

Доц. д-р Калин Михайлов

02.09.2019

14

152

Испанска, португалска филология

2

Западноевропейска литература

Доц. д-р Калин Михайлов

02.09.2019

14

152

Славянска филология

1

Антична и западноевропейска литература - 1 част

Доц. д-р Калин Михайлов

02.09.2019

11

155

Българска филология

3,4

Западноевропейска литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

02.09.2019

9:30

157

Балканистика, РФ, Английска фил.

1

Теория на литературата/ Литературознание

Доц. д-р Дарин Тенев

03.09.2019

10

155

Българска филология

1,2

Антична литература

Доц. д-р Огнян Ковачев

04.09.2019

10

152

Българска филология

1

Антична литература

Гл.ас. К. Спасова, гл.ас. Б. Паскалева

05.09.2019

10

152

Италианска филология

1

Средновековна литература

От Аркадия до Романтизма

Проф. д-р Миглена Николчина

09.09.2019

10

152

БФ, Задочно, магистри-неспециалисти

1,2

 

Западноевропейска литература

Доц. д-р Цветана Хубенова

10.09.2019

10

152

БФ

3

Западноевропейска литература

Проф. д-р Миглена Николчина

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

22.08.2019

10

134

Балканистика

1

Общо езикознание

Доц. д-р Биляна Михайлова

30.08.2019

10

134

ФКНФ

1

Общо езикознание

Доц. д-р Екатерина Търпоманова

30.08.2019

10

151

Балканистика

 

Гръцки език

Гръцка литература

Гл.ас. д-р Фотини Христакуди

05.09.2019

9.30

151 A

Славянска филология

1

Общо езикозн. 1 част

Общо езикозн. 2 част

Доц. д-р Дарина Младенова

05.09.2019

9.30

151 A

Балканистика

1

Ареална лингвистика

Доц. д-р Дарина Младенова

03.09.2019

10 ч.

151

Балканистика

3

Новогръцки език

Гл. ас. д-р Ал. Трифонова

03.09.2019

10 ч.

134

БФ

1

Общо езикознание

Доц. д-р Е. Търпоманова

 

Катедра по слаявнско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

22.08.2019

11.00

154 к.

СФ

Увод в славянската филология

Проф. дфн Н. Иванова

20.08.2019

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филлогия

Историческа граматика на сръбския и хърв. език

Проф. дфн Н. Иванова

19.08.2019

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филология

История на сръбския и хърватския книжовен език

Проф. дфн Н. Иванова

21.08.2019

11.00

154 к.

СФ

Проблеми на слав. езикова контактология–II част

Проф. дфн Н. Иванова

23.08.2019

11.00

154 к.

Трансгранична българистика

Съпост.изследвания и преподаването на БЕ  като чужд

Проф. дфн Н. Иванова

19-23.08.2019

13.00

154 к.

Сръбска и хърватска филология

Консултация за дипломни работи

Проф. дфн Н. Иванова

08.09.2019

 

154

СФ, БФ

Сравнителна граматика на славянските езици

Проф. д-р В. Гешев

2.09.2019

10.00

154

СФ,Чешка филология

Стилистика на чешкия език

Съпоставително слав.словообразуване, Съвр. ЧЕ – словообр. и лекс., синтаксис и семантика

Доц. д-р Ц. Аврамова

2.09.2019

10.30

109

Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език

Гл. ас. д-р М.Стефанов

2.09.2019

10.00

154

СФ, словашка

филология

Проблеми на слав. ез. контактология, Фонетика на словашкия ез.

доц. В. Панайотов

3.09.2019

10.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – първи курс

Гл.ас. В.Делева, гл.ас.Ж.Станчева

5.09.2019

10.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – трети курс

Гл.ас. д-р В.Делева, д-р Ж.Павлович

3.09.2019

10.30

149

Полска филология

Съвременен полски език – синтаксис и семантика

Гл. ас. д-р Ж.Станчева

3.09.2019

10.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен укр. език – фонетика  и фонология

Гл. ас. д-р П. Мартинова

5.09.2019

10.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – морфология - II  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

3.09.2019

12.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  укр. език – синтаксис и семантика - III  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

3.09.2019

14.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  укр. език – словообразванеу и лексикология - III  к.

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

5.09.2019

12.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Историческа граматика на украинския език

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

21.08.2019

8.30

159 к.

Словашка филология

Практически слов. език – 1,2, 3,курс

Съвременен слов. език – морфология -2 курс

Гл. ас. д-р Д. Иванова

2.09.2019

14.00

10.00

153

Украинска филология

Практ. укр. език II к.

Практ. укр. език III к.

Гл.ас.д-р В.Колев, ас. Л.Желева

2.09.2019

10.30

109

Сръбска и хърватска филология

Съвременен сръбски и хърв.–синтаксис и семантика – III  курс

Прагматика – V курс

Гл. ас.д-р Р.Стефчева

8.09.2019

10.00ч

154

СФ, БФ

Сравнителна граматика на славянските езици

Проф.д-р В. Гешев

8.09.2019

9.09.2019 устен

10.00 ч

160Б

СФ- Чешка филология

Практически чешки език –четвърти курс

Проф. дфн М. Младенова

 

Останалите изпити ще се проведат според уговорените с преподавателите дати.

 

Катедра по славянски  литератури 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

30.08. 2019

10.00

109

Сръбска и хърватска филология

Исторически и културни реалии

Д-р Людмила Миндова

30.08.2019

10.00

156

Руска филология

Славянски литератури

Гл. ас. д-р Е. Дараданова

5.09. 2019

11.00

156

Сръбска и хърватска филология

 

Балканистика

История на сръбската и хърв. л-ра – I,II,III е IV част

Южнославянски  литератури

Доц. д-р И. Христова, гл.ас.д-р Е.Дараданова,  д-р В.Седефчева

Доц. д-р И.Христова, гл. ас. д-р Е.Дараданова

30.08.2019

10.00

156 к.

 

Предаване на курсови работи 

Доц. д-р И.Христова, гл. ас. д-р Е.Дараданова

3.09.2019

10.00

 

12.00

156 к.

Чешка филология

 

Словашка филология

История на чешката л-ра -2 част /III курс СФ/

История на слов. л-ра 4 част / IV курс СФ/

Доц. д-р Д. Григоров

 

 

27.08.2019

2.09.2019

10.00

156

СФ

История на слав. литератури –втора част

Доц. д-р А.Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова

27.08.2019

3.09.2019

10.00

156

Българска филология

Славянски литератури

Доц. А.Бурова, гл. ас. С.Димитрова, гл. ас. В.Колев, хон.ас. К. Янев

2.09.2019

10.00

156

СФ

История на слав. литератури – I част

Доц. д-р А.Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова

2.09.2019

12.00

156

СФ- Чешка филология

История  на чешката лит.,четвърта част

Доц. д-р А.Бурова

2.09.2019

12.00

156

СФ Литературоведска магистърска  специализация

Най – нови славянски литератури

Доц. д-р А.Бурова

03.09.2019

13.00

156

СФ – Чешка филология

История на чешката лит. – I част

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

03.09.2019

13.00

156

СФ – Словашка филология

История на слов. литература – II част

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

03.09.2019

13.00

156

СФ – Словашка филология

История на словашката литература – III част

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

03.09.2019

13.00

156

СФ – магистри

Магистърски лит. семинар (дипломна работа)

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

20.08.2019

11.00

156

Украинска филология

История на укр. л-ра – първа, втора, трета и четвърта част

Доц. д-р Л. Терзийска, гл.ас. д-р В.Колев

5.09.2019

10.00

156

СФ- Чешка филология, Словашка филология

Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия

Проф. д-р Владимир Пенчев

2.09.2019

11.00

149

СФ - Полска филология

История на полската л-ра - I, II, III и IV част

Проф. дфн Калина Бахнева, д-р К. Кокинова

2.09.2019

11.00

149

СФ - Полска филология

Исторически и културни реалии на Полша

Проф. дфн Калина Бахнева

 

Катедра по руски език

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

03.09.2019

09 ч.

125

Руска филология, 1 курс, 1-ва група

Практически руски език – I част

Гл. ас. д-р Анна Баранова; гл. ас. д-р Елена Раденкова

02.09.2019

09 ч.

124

Руска филология, 1 курс, 1 група

Практически руски език – II част

Гл. ас. д-р Анна Баранова; гл. ас. д-р Елена Раденкова

02.09.2019

10 ч.

124 А

Руска филология, 1 курс, 2 група

Практически руски език – I част

Доц. д-р Красимира Петрова; гл. ас Аглая Маврова

02.09.2019

10 ч.

124 А

Руска филология, 1 курс, 2 група

Практически руски език – II част

Доц. д-р Красимира Петрова; гл. ас. Аглая Маврова

03.09.19

09 ч.

127

Руска филология, 2 курс, 1 + 2  група, РФ

Практически руски език – III част

гл. ас. д-р Елена Раденкова; хон. ас. Любомир Жилев

02.09.2019

09 ч.

135

Руска филология, 2 курс, 1 + 2  група, РФ

Практически руски език – IV част

гл. ас. д-р Елена Раденкова; хон. ас. Любомир Жилев

03.09.2019

09.30 ч.

128

Руска филология

Практически руски език  – V част

Проф. д-р Татяна Алексиева, проф. д-р Алла Градинарова

03.09.2019

09.30 ч.

128

Руска филология

Практически руски език – VI част

Проф. д-р Татяна Алексиева, проф. д-р Алла Градинарова

02.09.2019

09 ч.

124

Руска филология

Практически руски език – VII част

Проф. д-р Татяна Алексиева, гл. ас. д-р Анна Баранова

02.09.2019

 

09 ч.

124

Руска филология

Практически руски език – VIII част

Проф. д-р Татяна Алексиева, гл. ас. д-р Анна Баранова

03.09.2019

09.30 ч.

128

Руска филология

Съвременен руски език. Фонетика

Проф. д-р Татяна Алексиева

03.09.2019

09.30 ч.

128

Руска филология

Устен превод 1 част,

Проф. д-р Татяна Алексиева

03.09.2019

09.30 ч.

128

Руска филология

Устен превод 2 част

Проф. д-р Татяна Алексиева

02.09.2019

09 ч.

124

Руска филология

Устен превод 3 част

Гл. ас. д-р Елена Раденкова

27.08.19

 

10 ч.

124

Руска филология

История на руския книжовен език

Доц. д-р Цветана Ралева

02.09.19

09 ч.

128

Руска филология

Увод в теорията на превода, 2 курс, РФ

Доц. д-р Силвия Петкова

02.09.19

10 ч.

128

Руска филология

Съвременен руски език. Синтаксис.

Проф. д-р Алла Градинарова

02.09.19

10 ч.

128

Руска филология

Съвременен руски език. Прагматика.,

Доц. д-р Силвия Петкова

02.09.19

11 ч.

128

Руска филология

Превод на медийни текстове

Доц. д-р Силвия Петкова

27.08.19

 

10 ч.

124

Руска филология

История на руския литературен език,

Доц. д-р Цветана Ралева

02.09.19

10 ч.

126

Руска филология

Стилистика

Гл. ас. д-р Николина Нечаева

21.08.2019

10 ч.

134 А

Руска филология

Странознание на Русия

Проф. д-р Ростислав Станков

22.08.2019

10 ч.

134 А

Руска филология, 2 и 3 курс

Историческа граматика на руския език

Проф. д-р Ростислав Станков

27.08.19

 

14 ч.

134 А

Туризъм, 1,2,3,4 курс, ГГФ,

Руски език като първи чужд

Доц. д-р Цветана Ралева

27.08.19

 

14 ч.

134 А

Туризъм, 3 курс,  ГГФ

Руски език като втори чужд

Доц. д-р Цветана Ралева

02.09.2019

09 ч.

135

Туризъм, 2 курс, ГГФ

Руски език като втори чужд

Хон. ас. Любомир Жилев

03.09.2019

10 ч.

126

Руска филология

СИД „Играта като метод в обучението по руски език“

Доц. д-р Илка Бирова

02.09.2019

10 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, А1.1.

Доц. д-р Красимира Петрова

02.09.2019

10 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, А1.2.

Доц. д-р Красимира Петрова

02.09.2019

10 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, А2.1.

Хон. ас. Людмила Павлова

02.09.2019

10 ч.

125

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, А2.2.

Хон. ас. Людмила Павлова

20.08.2019

10.30 ч.

124

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, B1.1.

Хон. ас. Силвия Ганчева

20.08.2019

10.30 ч.

124

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, B1.2.

Хон. ас. Силвия Ганчева

02.09.2019

10 ч.

124 А

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, B2.1.

Доц. д-р Красимира Петрова

02.09.2019

10 ч.

124 А

Сборна група, ФКНФ

Втори език – руски, B2.2.

Доц. д-р Красимира Петрова

02.09.2019

10 ч.

125

Икономика и финанси / Стопанско управление

Руски език като втори чужд

Хон. ас. Людмила Павлова

20.08.2019

10.30 ч.

124

Българска филология 1 курс, 2, 3, 5, 6 група

Руски език

Хон. ас. Силвия Ганчева

 

Катедра по руска литература

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

24.08.2019

10 ч.

130

Руска филология

Руски фолклор и руска етнология,

Доц. д-р Илиана Чекова

24.08.2019

10 ч.

130

Руска филология

Стара руска литература

Доц. д-р Илиана Чекова

30.08.2019

09 ч.

130

Руска филология

Руска литература на XVIII век

Проф. д-р Ангелина Вачева

28.08.2019

09-13 ч.

124

Руска филология

Руска литература на XIX век (по стария учебен план). Моля студентите да заявят желанието си за участие в изпита по електронна поща. Студентите, които не са предали курсови работи или са получили слаби оценки, трябва да изпратят такива в срок до 25.08.2019 г.

Проф. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р Румяна Парашкевова

28.08.2019

14 ч.

130

Руска филология

Руска литература на XIX век- I част

(по уч. план от 2017 г.)

Проф. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р Румяна Парашкевова

29.08.2019

13 ч.

130

Руска филология

Руска литература на XX век

Проф. д-р Ренета Божанкова, ас. д-р Константина Пунева

29.08.2019

13 ч.

130

Руска филология

Съвременна руска литература и култура

Проф. д-р Ренета Божанкова

26.08.2019

10 ч.

129

БФ, редовно и задочно обучение

Руска литература на XIX век

доц. д-р Румяна Парашкевова, ас. д-р Константина Пунева

28.08.2019

14 ч.

130

Славянски филологии

Руска литература на XIX век

Проф. д-р Ангелина Вачева

29.08.2019

13 ч.

130

БФ, редовно обучение

Руска литература на XX век

Проф. д-р Ренета Божанкова, ас д-р Константина Пунева

05.09.2019

10 ч.

129

БФ, задочно обучение

Руска литература на XX век

Доц. д-р Галина Петкова

30.08.2019

10 ч.

129

Славянски филологии

Руска литература на XX век

Доц. д-р Галина Петкова

 

Катедра по методика

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

27.08.2019

10.30

147А

Българска филология РО и ЗО, СИД, МП „ОБЕЛСУ“

Методика на обучението по български език

Проф. д-р Ангел Петров

04.09.2019

11 ч.

247А

Славянска филология, СИД

Методика на обучението по литература

Проф. д-р Владимир Атанасов

02.09.2019

11.30

247А

Славянска филология,

МП „ОБЕЛСУ“

Методика на обучението по български език

Проф. д-р Татяна Ангелова

29.08.2019

 

10 ч.

 

247А

 

Българска филология РО и ЗО, МП

Методика на обучението по литература

Проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

05.09.2019

12 – 14

59

Българска филология РО

Педагогика

Гл. ас. д-р Мария Николова

29.08.2019

14 ч.

21 А

Славянска филология РО

Психология

Гл. ас. д-р Василка Баничанска

 

Български език като чужд

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Курс

Дисциплина

Преподавател

02.09.2019

11:00

119

право и МО

 I и III

Български език за чужденци

проф.д-р Елена Хаджиева

05.09.2019

14:00

201

медицина и рехабилитация

I

Български език за чужденци

доц. д-р Мирена Пацева

02.09.2019

10:00

119

 ФФ, социология и политология

I

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Весела Шушлина

02.09.2019

10:00

119

ФНОИ, вс. специалности

I и II

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Весела Шушлина

02.09.2019

9:00

119

ФСлФ,вс.

специалности

I

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Рени Манова

02.09.2019

10:00

201

ФХФи ФФз, вс. специалности

II

Български език за чужденци

гл. ас. д-р Венера Байчева

02.09.2019

9:00

77 кабинет ФЖМК

ФЖМК, вс. специалности

I и II

Български език за чужденци

ас. Елена Руневска