Резултати от държавните изпити на студентите от ФСлФ

 

 

Писмен държавен изпит - 08.07.2019 г.

 

Писмен изпит по българска литература

 

БФ, редовно обучение

Фак. №

Оценка

155

Слаб 2

9676

Добър 4

11722

Среден 3

11811

Слаб 2

12004

Слаб 2

12040

Среден 3

12062

Среден 3

12113

Среден 3

12125

Мн. добър 4.50

12151

Мн. добър 5

12153

Слаб 2

12154

Добър 4

12162

Добър 4

12164

Мн. добър 4.50

12174

Мн. добър 5

12176

Мн. добър 5

12191

Добър 3.50

12196

Среден 3

12198

Мн. добър 5

12205

Добър 4

12208

Добър 4

12209

Добър 4

12217

Добър 3.50

12228

Мн. добър 5

12238

Слаб 2

12239

Слаб 2

12244

Мн. добър 5

12246

Среден 3

890080

Слаб 2

 

СФ, редовно обучение, магистър

2458

Среден 3

2580

Добър 3.50

2584

Мн. добър 5

2590

Добър 3.50

2624

Добър 4

 

БФ, задочно

4629

Слаб 2

4702

Среден 3

4710

Добър 3.50

4720

Среден 3

4722

Слаб 2

4748

Среден 3

 

 

Писмен изпит по история на българския език, съвременен български език и антропология

БФ, редовно обучение, бакалаври

 

Фак. №

Оценка

9475

Отличен 6

11696

Отличен 6

11953

Отличен 6

11958

Среден 3

11999

Добър 4

12056

Мн. добър 5

12071

Добър 4

12079

Слаб 2

12096

Отличен 6

12119

Отличен 6

12134

Добър 4

12135

Среден 3

12145

Мн. Добър 5

12156

Отличен 6

12157

Отличен 6

12166

Отличен 6

12167

Среден 3

12168

Добър 3.50

12169

Отличен 6

12172

Добър 4

12177

Отличен 6

12178

Отличен 6

12184

Добър 4

12190

Отличен 5.50

12194

Добър 4

12219

Добър 4

12243

Мн. добър 4.50

12250

Отличен 5.50

12252

Добър 4

12261

Слаб 2

12262

Добър 4

 

СФ, редовно обучение, магистър

1639

Отличен 6

2184

Добър 3.50

2405

Среден 3

2464

Слаб 2

2543

Добър 3.50

2570

Слаб 2

2578

Отличен 6

2579

Добър 4

2595

Отличен 6

2601

Среден 3

2619

Добър 3.50

896018

Слаб 2

 

БФ, задочно обучение, бакалаври

1092

Добър 4

4399

Слаб 2

4691

Мн. добър 5

4699

Добър 4

4711

Отличен 6

4713

Слаб 2

4715

Добър 4

4718

Отличен 6

47119

Слаб 2

4721

Мн. добър 5

4723

Добър 4

4727

Отличен 6

 

Балканистика, магистри

60309

Среден 3

60315

Среден 3

60344

Отличен 5.50

60345

Добър 4

60346

Мн. добър 4.50

60347

Добър 4

60350

Мн. добър 5

60353

Отличен 5.50

60356

Мн. добър 5

60357

Среден 3

 

РФ, бакалаври

4959

Среден 3

5045

Добър 4

5086

Мн. добър 5

5088

Мн. добър 5

5090

Слаб 2

5096

Добър 4

5098

Мн. добър 4.50

5104

Среден 3

5153

Слаб 2

 

 

Защити на дипломни работи

09.07.2019 г.

 

 

Балканистика, магистри

 

60302

Отличен 6

60309

Мн. добър 5

60344

Отличен 6

60345

Отличен 6

60346

Отличен 6

60350

Отличен 6

60356

Отличен 5.50

60357

Отличен 5.50