Print

 

Факултет по славянски филологии

График за изпитната сесия юни 2020 г.

 

 

Българска филология

Руска филология

Балканистика

Славянска филология (общи дисциплини)

 

Свободноизбираеми дисциплини

Руски език за други факултети