Print

 

КОНСУЛТАЦИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ЛЯТНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА  2019/2020 г.

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА В СПЕЦИАЛНОСТ „РУСКА ФИЛОЛОГИЯ“ НА 06 ЮЛИ 2020 Г.

Провеждане на онлайн-консултации: 01 юли 2020 г., от 17 – 18 ч., платформа: skype: адрес: https://join.skype.com/bbIzKZ8TqI4b.

Консултация по руски език

Онлайн-консултация: проф. Татяна Алексиева,  26.06.2020 г., 10 – 11 ч., Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40585

 

ТЕОРЕТИЧЕН  СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

Консултации за :

теоретичен полски език  - 16.06.2020 Жана Станчева: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., skype: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  11:00

Диляна Денчева: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., skype: dili_dili65, 16.06.2020, 10:00

теоретичен сръбски и хърватски език с гл. ас. д-р Р.Стефчева - 11.06.2020 г. – 10.00 – 11.00 ч. на

https://us04web.zoom.us/j/9240711872?pwd=NWU1ZE1CUWFhVm1YckpQ0UpIQ0JZdz09

и  консултации с проф. дфн Найда Иванова –17.06.2020  от 13.00 до 14.00 в Мудъл или на електронната поща.

теоретичен чешки език - 18.06.2020 г. – 11.00 – 12.00 ч. на

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=41087                  

теоретичен укрански език 16.06.2020 г., 14.00-16.00 ч., Skype:

https://join.skype.com/pcTylLizh7Sv       

теоретичен словашки език - Moodle – 19.06.2020  от 10.00 ч.

 

СЛАВЯНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Чешка и словашка  литература - по история на чешката и история на словашката литература - 8 юни 2020 г., понеделник, 10-11 часа; https://join.skype.com/lRE5hPkGnBdj

История на сръбската, хърватската и словенската литература  - 16.06.2020, 14 ч. - https://join.skype.com/dFPGfUtGRO4t

Полска литература  -  15 юни от 15 ч. на адрес https://join.skype.com/c8T0kpt3YVPT

 

ПРАКТИЧЕСКИ  СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

Консултации:

практически чешки език  -11.06.2020 –от 10.00ч до 10.30 ч 160 Б к.

и 11.6.2020 г., онлайн, 11 - 12 ч. в Мудъл:  

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=294669

практически сръбски и хърватски език – 10.06.2020  в платформа zoom -10.00 ч

практически украински език - 09.06.2020 г., 14.00-16.00 ч., Skype:

https://join.skype.com/pcTylLizh7Sv                   

практически полски език 8.06.2020 от 12..00-14.00 ч.,   https://join.skype.com/etAApZZDUsDs

практически словашки език   - 12.06.2002  -10.00 moodle .

 

Консултации за писмения държавен изпит за специалностите Българска филология, Славянска филология, Руска филология и Балканистика можете да си уговорите на имейлите на съответните преподаватели, които са водили лекциите и упражненията по съответната дисциплина от раздела, който студентите са си избрали.