Факултет по славянски филологии

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2020/2021 година

 

Важно: Студентите, които искат да се явят на изпит по дисциплина от предходна година, трябва да се свържат с преподавателите, които водят сътоветния курс, за да получат достъп до сайта и платформата, където ще се провежда изпитът.

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература и Катедра по кирилометодиевистика

Катедра по общо езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език и Катедра по руска литература

Катедра по методика

 

Руски език в други факултети