Print

График на изпитите от лятната сесия на уч. 2020/2021 година

Катедра по славянски литератури

 

 

Славянска филология, 4 курс, СХ

 

Изпитващи: доц. д-р Ина Христова; гл. ас. д-р Елена Дараданова

История на сръбската, хърватската и словенската литература – IV част

28.06.; 10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626498

 

Славянска филология, 3 курс, СХ

 

Изпитващи: гл. ас. д-р Елена Дараданова, хон. ас. д-р Валентина Седефчева

История на сръбската, хърватската и словенската литература – II част

6.07. ;  10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626234

 

 

Балканистика, 5 курс

 

Изпитващи: доц. д-р Ина Христова; гл. ас. д-р Елена Дараданова

Южнославянски литератури – II част

22.06. ; 10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626486

 

Балканистика, 3 курс

 

Изпитващ: доц. д-р Ина Христова

Южнославянски литератури

  2.7.  10.30 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626474

 

 

Руска филология, 2 курс

 

Изпитващ: гл. ас. д-р Елена Дараданова

Славянски литератури

1.07.  ; 10.00 ч.

ел. адрес в Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=626212

 

 

Изпит по „Славянски литератури“ - специалност „Българска филология“, III курс 

доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова, гл. ас. д-р Владимир Колев, ас. Кристиян Янев

Онлайн, платформа Мудъл

1.07, 10 ч. – I и II група:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631026

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631056&forceview=1

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631162

2.07, 10 ч. – III и V група:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631027

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631061&forceview=1

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631089

3.07, 10 ч. – IV и VI група:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631030

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631062&forceview=1

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631099

 

Изпит по „История на славянските литератури“ II част - специалност „Славянска филология“, II курс

доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

Онлайн, платформа Мудъл

14.06, 10 ч. – профили „Бохемистика“, „Словакистика“, „Сърбохърватистика“:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631036

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631172

22.06, 10 ч. – профили „Полонистика“ и „Украинистика“:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631044

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631174

 

Изпит по История на чешката литература IV част - специалност „Славянска филология“, IV курс, профил „Бохемистика“

доц. д-р Ани Бурова, ас. Тиха Бончева

Онлайн, платформа Мудъл:

30.06, 10 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631046

 

доц. д-р. Добромир Григоров

Славянска филология, 3 курс, Бохемистика

История на чешката литература – част ІІ – 30.06.2021, начало 10.00 часа

Изпитващи: доц. Добромир Григоров, ас. Тиха Георгиева

Мудъл –

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631259

 

Славянска филология, 4 курс, Словакистика

История на словашката литература – част ІV – 28.06.2021, начало – 10.00 часа;

Изпитващи: доц. Добромир Григоров, ас. Тиха Георгиева

Мудъл - https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631185

 

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

Изпит по История на словашката литература, II част - специалност „Славянска филология“, II курс, профил „Словакистика“

гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

25.06., 10:00 ч. – платформа Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=624250

 

Изпит по дисциплината Изготвяне на литературоведска магистърска теза – специалност „Славянска филология“, V курс, всички профили

гл. ас. д-р Славея Димитрова

9.06., 14:00 ч. – платформа Мудъл

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=624249

 

Гл. ас. д-р Владимир Колев

18.06. 10.00ч.

История на украинската литература, част II (в Moodle): 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631116

 

18.06. 11.00ч.

История на украинската литература, част IV (в Moodle): 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=631110

 

 

Проф. дфн Калина Бахнева ас. Кристиян Янев:

История на полската литература - втора част – онлайн

История на полската литература - четвърта част - онлайн


История на полската литература (2 част) - трети курс, полска филология - 17.06 от 11 часа:  

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=630944&forceview=1 
История на полската литература (4 част) - четвърти курс, полска филология - 19.06 от 11 часа: 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=630943&forceview=1