Print

 

 

Учебна година:  2020 - 2021

Семестър: поправителна сесия

КАТЕДРА ПО МЕТОДИКА

 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

31.08.

2021

10.30

147А

Българска филология РО и ЗО, МП „ОБЕЛСУ“

Методика на обучението по български език, СИД

Проф. д-р Ангел Петров

31.08.

2021

10 ч.

247А

МП „ОБЕЛСУ“

Методоло-гии на четене

Проф. д-р Владимир Атанасов

01.09.

2021

 

10 ч.

137

Славянска филология,

СИД

Методика на обучението по литература, СИД

Проф. д-р Владимир Атанасов

02.09.

2021

12 ч.

126А

Славянска филология,

МП „ОБЕЛСУ“

Методика на обучението по български език

Проф. д-р Татяна Ангелова

26.08.

2021

 

10 ч.

247А

Българска

филология РО и ЗО, МП

Методика на обучението по литература, СИД

Проф. дпн Адриана Дамянова

До 31.08.

2021

До 31.08.2021 да се изпращат разработки-те

Мудъл

или

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска филология, Руска филология

Приобщава-що образование

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

До 31.08. 2021

До 31.08.2021 да се изпращат разработки-те

Мудъл

Или

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Руска филология

ИКТОРДС

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

01.09.

2021

10 ч.

247 А

Руска филология

Методика на обучението по руски език, СИД

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

01.09.

2021

13 - 13.30 ч.

БЛОК 4
(между автобусни спирки "Плиска" и
"Студентски общежития")

Българска филология РО

Психология

 

МУДЪЛ
Всички изисквания за изпита и
учебната програма са публикувани на
страницата на учебната дисциплина в
Мудъл

Проф. д-р Йоана Янкулова

02.09.

2021

10 ч.

136

Българска филология РО

Педагогика

Проф д-р Радка Василева

30.08.

2021

от 10 до 17 ч.

Курсова работа – да се изпрати на  v.banichanska@

phls.uni-sofia.bg

Славянска

филология

Психология

Гл. ас. д-р Василка Баничанска

07.09.

2021

 

Мудъл

Студентите да се свържат предварително с преподавателя на k.teodosiev@fp.

uni-sofia.bg

Славянска филология, Руска филология

Педагогика

Гл. ас. д-р Константин Теодосиев

02.09.

2021

11 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45664

Руска филология

Психология

Проф. д.пс.н Ирина Зиновиева