Учебна година:  2020/2021

Поправителна  сесия

Катедра   Славянско езикознание 

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

16.08.2021

11.00

154к.

СФ

Увод в славянската филология

проф. дфн Н. Иванова

16.08.2021

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филлогия

Историческа граматика на сръбския и хъ рватския език

проф. дфн Н. Иванова

16.08.2021

11.00

154 к.

Сръбска и хърватска филология

История на сръбския и хърватския книжовен език

проф. дфн Н. Иванова

3.09.2021

10.00ч

154

СФ, БФ

Сравнителна граматика на славянските езици

проф. д-р В. Гешев

2.09.2021

9.00ч.

160 Б

Чешка филология

Практически чешки език- втора част – първи курс – трета  част – втори курс – писмен и устен

Доц. д-р Стилиян Стойчев

3.09.2021

9.00ч.

160 Б

Чешка филология

Съвременен чешки език – морфология – писмен и устен –втори курс

Практически чешки –четвърта част – втори курс писмен и устен

Доц. д-р Стилиян Стойчев

2.09.2021

10.00ч

159

Чешка филология

Практически чешки език- шеста част – трети курс – писмен и устен

гл. ас. д-р Е. Македонска и лектор Ева Коваржова

2.09.2021

10.00Ч

159

Чешка филология

Практически чешки език  осма част – четвърти курс    осма част  пети курс - писмен

доц. д-р Ц. Аврамова, доц. д-р Р. Железарова,лектор Ева Коваржова

3.09.2021

10.00

160Б

Чешка филология

Практически чешки език  осма част – четвърти курс    осма част  -устен

доц. д-р Ц. Аврамова

3.09.2021

10.00

160 Б

СФ ,Чешка филология

Съпоставително славянско словообразуване – пети курс , Съвременен ЧЕ – словообразуване и лексикология, трети курс синтаксис и семантика – трети курс

доц. д-р Ц. Аврамова

2.09.2021

16.00

160 Б

Чешка филлогия

История на чешкия книжовен език

гл.ас. д-р Е.Македонска

2.09.2021

16.30

160Б

Чешка филлогия

Норма и стандартизация на чешкия език

гл.ас. д-р Е.Македонска

3.09.2021

14.00

154

Чешка филлогия

Историческа граматика на чешкия език

проф. дфн М. Младенова

2.09.2019

10.30

109

Сръбска и хърватска филология

Практически сръбски и хърватски език

Гл. ас. д-р М.Стефанов

30.08.2021г.

10.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – първи курс

гл.ас. д-р В.Делева,  гл. ас. д-р Ж. Станчева,

           

30.08.2021г.

10.30

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – втори курс –четвърта част

гл.ас. д-р,  Ж.Станчева

31.08.2021

12.00

149

СФ- Полска филология

Практически полски език – трети курс –шеста част

гл.ас. д-р В.Делева, д-р Ж.Павлович

26.08..2021

10.00

430 к..

СФ – Украинска филология

Съвременен украински език – фонетика  и фонология

Гл. ас. д-р П. Мартинова

18.08..2021

10.00

428 к..

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – морфология -II  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

18.08..2021

13.00

428 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – синтаксис и семантика -III  курс

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

 

14.00

153 к.

СФ – Украинска филология

Съвременен  украински език – словообразванеу и лексикология -III  курс

гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

26.08.2021г.

12.00

430 к.

СФ – Украинска филология

Лексика и фразеология на украинския език

д-р Олена Книш

20.08.2021

14.00

 

 

 

10.00

428 к

Украинска филология

Практически укрански език  трета част втори курс

 

Практически укрански език четвърта  част

хон. ас. д-р Лилия Желева

26.08.2021

9.30

 

 

429 к.

Украинска филология

Практически укрански език осма част – четвърти курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

27.08.2021

9.30

429 к.

Украинска филология

Практически укрански език шеста част  - трети курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

27.08.2021

9.30

429 к.

СФ – Украинска филология

Норма и стандартизация на украинския език – четвърти курс

гл.ас.д-р Р. Камберова

 

12.00

153к.

СФ – Украинска филология

Историческа граматика на украинския език

Гл. ас. д-р П. Мартинова Иванова

21.08.2019

8.30

159к.

Словашка филология

Практически словашки език – 1,2, 3,курс

Съвременен словашки език – морфология -2 курс

Гл. ас. д-р Д. Иванова

19.08.2021

10.00

109

Сръбска и хърватска филология

Съвременен сръбски и хърватски –морфология

Доц. д-р Димка Савова

 

                         Останалите изпти според уговорените с преподавателите дати.