Print

Поправителна сесия - 2020/2021 уч. година

Катедра по славянски литератури

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

23.08. 2021

10.00

109

Сръбска и хърватска филология

Исторически и културни реалии

д-р Людмила Миндова

31.08.2021

10.30

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=674790

Руска филология

Славянски литератури

гл. ас. д-р Е. Дараданова

2.09. 2021

10.30

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=674806 

Сръбска и хърватска филология

 

 

История на сръбската и хърватската и словенската литература – първа, втора, трета и четвърта част

Доц. д-р И. Христова, гл.ас.д-р Е.Дараданова

гл. ас. д-р Е.Дараданова,

д-р Валентина Седефчева

2.09.2021

14.00 ч.

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=674509

Балканистика

Южнославянски  литератури

доц. д-р И.Христова

01.09.2021

10.30

159

Българска филология – задочно обучение

Славянски литератури

 гл. ас. д-р Е.Дараданова

27.08.2021

10.00

156

СФ  - втори курс

История на славянските литератури първа и втора част

доц. д-р А.Бурова, гл. ас. д-р С.Димитрова

 

26.08.2021

 

10.00

156

Българска филология  - трети курс

Славянски литератури

Доц. д-р А.Бурова, гл. ас.д-р С.Димитрова, гл. ас.д-р В.Колев, .ас. К. Янев

27.08.2021

12.00.

156 к.

 

СФ – Чешка филология – трети курс

История на чешката литература – първа част

 гл. ас. д-р С.Димитрова, ас. Т.Бончева

18.08.2021

10.00

156 к.

СФ – Чешка филология – трети курс

История на чешката литература –втора част

 

доц. д-р Д. Григоров, ас.Т.Бончева

18.08.2021

10.00

156 к.

СФ – Чешка филология – трета част

История на чешката литература трета  част

 

доц. д-р Д. Григоров, ас.Т.Бончева

27.08.2021

10.00

156

СФ- Чешка филология – четвърти курс

История  на чешката литература четвърта част

доц. д-р А.Бурова, ас. Т.Бончева

27.08.2021

10.00

156

СФ Литературоведска магистърска  специализация

Най – нови славянски литератури

Доц. д-р А.Бурова

18.08.2021

11.30

156

СФ – Словашка филология – трети курс

История на словашката литература – първа  част

Доц. д-р Добромир Григоров, ас. Т.Бончева

27.08.2021

12.00

156

СФ – Словашка филология – трети курс

История на словашката литература – II част

гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Т. Бончева

27.08.2021

12.00

156

СФ – Словашка филология – четвърти курс

История на словашката литература – III част

Гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Т. Бончева

18.08.2021

11.30

156

СФ – Словашка филология – четвърти курс

История на словашката литература – четвърта  част

доц. д-р Добромир Григоров, ас. Т. Бончева

27.08.2021

12.00

156

СФ –  пети курс  

Магистърски литературоведски семинар (дипломна работа)

Гл. ас. д-р Славея Димитрова

3.09.2021

От 10.00 до 13.00

156

Украинска филология – трети и четвърти курс

История на украинската литература – първа, втора, трета и четвърта част

 гл.ас. д-р В.Колев

2.09.2021

10.00

156

СФ – Украинска филология – първи

Исторически и културни реалии на Украйна

гл.ас. д-р В.Колев

3.09.2021

10.00

156/158

СФ- Чешка филология, словашка филология

Исторически и културни реалии на Чехия и Словакия

проф. д-р Владимир Пенчев

3.09.2021

11.00

149

СФ – Полска филология  - трети  ичетвърти курс

История на полската литература – първа, втора , трета и четвърта част

 

проф. дфн Калина Бахнева, ас. Кристиян Янев