Print

 

 

 

 

График на изпитите от поправителната сесия 

2020-2021 учебна година

 

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по кирилометодиевистика

 

Поправителният изпит по старобългарски език за студентите от специалности Българска и Руска филология (редовно обучение, за и след 2 курс) ще се проведе в електронна среда
 https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/login/index.php   

на 30.08.2021 г. от 10,00 до 12,00 ч. Влизането в платформата става с паролите от времето на обучението – за възстановяването им се използва опцията Забравени потребителско име или парола? на посочения електронен адрес.
Ако има студенти без профил в e-Medievalia, моля да се обърнат към проф. Славова (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) до 28.08 за получаване на пароли. До тази дата студентите от Руска филология задължително трябва да заявят явяването си на изпит на ел. поща на проф. Славова. Изпитът е писмен и включва анализ на старобългарски текст (фонетичен и морфосинтактичен) и превод на съвременен български език (с използване на речник). При технически проблем по време на изпита се обръщайте към: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Информация за изпита по Старобългарска литература за специалностите Българска филология и Балканистика:
- на 17.08.2021 г. (вторник) от 9:00 ч. в аудитория 148 ще се проведе изпит по Старобългарска литература за специалност Българска филология (редовно обучение). Изпитът е писмен и е в две части: (1) тест за допускане до писмения изпит (15 мин.), начален час 9:00; и (2) писмен изпит за
преминалите успешно теста, начален час 9:30 ч. Писменият изпит с продължителност 1 астрономически час.
(Студентите трябва задължително да имат  по две оценки от тестовете през двата семестъра, за да бъда допуснати до изпита).
-  на 18.08.2021 г. (сряда) от 9:00 ч. в аудитория 134 ще се проведе изпит по Старобългарска литература за специалност Балканистика. Изпитът е писмен и е в две части: (1) писмена тест за допускане до (2) устен изпит.
Начален час от 9:00.
Доц. д-р Диана Атанасова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика

 

Руски език за други факултети