Print

Поправителна сесия - 2020-2021 учебна година

Катедра по български език

 

зала

дата

часове  от….до

изпит

143, 139 - присъствено

31.08.2021 г.

10.00 ч.

Диалектология на БЕ

БФ – 2 курс

140 - присъствено

30.08.2021 г.

10.00 ч.

Лексикология на БЕ

БФ – 1 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52950

Моля студентите, които ще се явяват на поправителен изпит, да се свържат предварително с доц. М. Джонова (до 23 август), за да е сигурно, че имат достъп до системата.

26.08.2021 г.

 10.30 ч.

СБЕ

Балканистика – 4 курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=236,

а линкът към самия изпит е http://www.ezik.bg/mod/quiz/view.php?id=117

26.08.2021 г.

 14.00 ч.

СБЕ

Руска филология - 2 к.

139А - присъствено

01.09.2021 г.

10.00 ч.

СБЕ – 1-ва част

/фонетика и лексикология/

Слав. фил. 3 курс

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44341#section-1

 

 

ИБКЕ

БФ – 3 курс

137 - тест

139А – устна част /коментар върху теста/

01.09.2021 г.

 

10.00 ч.

14.00 ч.

Езикова култура  БФ – 1 курс

доц. Вл. Миланов

https://elearn.uni-sofia,bg/cours/view.php?id=43080

25.08.2021 г.

10.00 ч.

Езикова култура БФ – 1 курс

доц. Ст. Абазова

СИД

Проф. А. Ангелов, Социолингвистика и еколингвистика:

Каб. 142 - присъствено

30.08.2021

10.00

 

Доц. А. Атанасов, Електронно обучение - разработване на ресурси за български език

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=318

 

31.08.2021 г.

 

10.00

 

доц. Н. Сталянова, Публична реч

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51830

01.09.2021 г.

10.00

 

гл. ас. Л. Ласкова, Логиката в лингвистиката. Въведение

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51806#section-15

20.08.2021

10.00

 

СИД "Езикова култура"- Руска филология

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=322

27.08.2021

11.00

 

143, 139 - присъствено

31.08.2021 г.

10.00.ч.

Фонетика на

БЕ, БФ -1 курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=249

27.08.2021 г.

10.00 ч.

Морфология на БЕ, БФ- 2 курс

Писмен изпит - 26 август,  по график с предварително записване в платформата  ezik.bg. Линк: 

http://www.ezik.bg/mod/quiz/view.php?id=12031

 

Устен изпит - 27 август, присъствено, по график, който ще бъде съставен след оповестяване на резултатите от писмения изпит. 

 

Студентите от предходни курсове могат да се явят на изпита само с валиден индивидуален протокол за септемврийската сесия. За регистрация в платформата ezik.bg да се свържат с д-р Б. Радева.

 

 

Синтаксис на БЕ, БФ-3 курс

140 – присъствено

03.09.2021 г.

11.00 ч.

Стилистика на БЕ, БФ- 4 курс

http://www.ezik.bg/course/view.php?id=252

31.08.2021 г.

10.00 ч.

СБЕ 2 част - морфология и синтаксис, СФ-3 курс