СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

 

Факултет по славянски филологии

Учебна година: 2021/2022

Семестър: летен, редовно

 

I. Свободоизбираеми дисциплини за специалности, даващи учителска правоспособност (Българска филология, Руска филология и Славянска филология)

Според тематичната си насоченост избраемите дисциплини се делят на два вида - интердисциплинарни и педагогически.

Студентите от специалност „Българска филология“ задължително трябва да съберат кредити от 2 избираеми педагогически дисциплини (за целия курс на обучение). Педагогическите дисциплини се избират от студентите от специалност „Българска филология“ само от 3-ти и 4-ти курс. Две избираеми педагогически дисциплини задължително трябва да имат и студентите от специалностите „Славянска филология“ и „Руска филология“, избрали педагогически профил.

Студентите от 1 и 2 курс НЕ избират педагогически свободноизбираеми дисциплини!!!

 

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

Вид на дисциплината

1. Публична реч

Доц. д-р Надежда  Михайлова-Сталянова

БФ, СФ

2,3 и 4

Интердисци-плинарен

2. Езикова култура на българския език

Проф. д-р Красимира Алексова

Руска филология

1

Интердисци-плинарен

3. Иновативни методи в лексикологията

Проф. дфн Ангел Ангелов

СлФ, БФ

1, 2 и 3

Интердисци-плинарен

4. Логиката в лингвистиката, въведение

Гл. ас. д-р Ласка Ласкова

БФ, РФ

2

Интердисци-плинарен

5. Електронно обучение – разработване на ресурси за български език

Доц. д-р Атанас Атанасов

БФ, СФ

3 и 4

Интердисци-плинарен

6. Играта като метод в обучението по руски език

Доц. д-р Илка Бирова

Руска филология

3 и 4

Интердисци-плинарен

7. Екфразата в литературата

Доц. д-р Камелия Спасова, гл.ас.д-р Богдана Паскалева

БФ

1,2,3 и 4

Интердисци-плинарен

8. Диалогични прочити и критическо четене в училище

Проф. дпн Адриана Дамянова

БФ

3,4

Педагогически

9. Техники на писането

Проф. д-р Владимир Атанасов

БФ, СФ

3, 4

Педагогически

10. Практики на гражданското образование в обучението по български език

Доц. д-р Деспина Василева

БФ, СФ

3, 4

Педагогически

11. Руско-български морфологични паралели

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

Руска филология

3, 4

Педагогически

12. Култове и култови места в България и по света   

Проф. дфн Искра Христова-Шомова и доц. Константин Рангочев

БФ

1-4

Интердисци-плинарен

13. Тайните на манастирските библиотеки

Доц. Петко Петков, д-р Андрей Бобев

БФ, СФ, РФ, Балканистика

2-4

Интердисци-плинарен

14. Антропология на съвременността

Доц. дфн Николай Папучиев, гл.ас. д-р Мария Маринова

БФ, СФ

1-4

Интердисци-плинарен

15. Езикът и стилът на интернет

Гл. ас. д-р Елена Меснянкина

РФ

3-4

Интердисци-плинарен

16. Език и право

Проф. д-р Гергана Дачева, доц. д-р Владислав Миланов

БФ

2,3 и 4

Интердисци-плинарен

17. Археология на фразата

Гл.ас. д-р Яна Сивилова

БФ

1-4

Интердисци-плинарен

18. Съвременни украински некнижовни езикови формации

Олена Книж (лектор)

Украинска филология, СФ

3-5

Интердисци-плинарен

19. Съпоставително славянско езикознание

Гл. ас. д-р Мая Радичева

СФ

5

Интердисци-плинарен

 

 

 II. Специалност „Балканистика“

Дисциплина

Преподавател

Специалност

За курсове

1. Чудотворни икони и св. реликви на Балканите

Гл.ас. д-р Александра Трифонова

Балканистика

1-5

2. Славянската книга на Балканите

Доц. д-р Петко Петков

Балканистика

3

3. Обичаите от жизнения цикъл при балканските народи

Доц. д-р Валентина Васева

Балканистика

1-5

 

Студентите от специалност „Балканистика“ набират кредити от избираеми дисциплини съгласно учебния си план. Те могат да избират дисциплини и от списъка за другите специалности, ако това е указано като възможно.

 

 III. Семинар по българска литература

1.  Семинар по българска литература. Новият български канон

Доц. д-р Бойко Пенчев

БФ

3-4 курс

2.  Семинар по българска литература. Модернизмът – мода и всекидневие

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова

БФ

3 и 4 курс

3. Семинар по българска литература. Антропология на социализма и постсоциализма

Доц. д-р Николай Вуков

БФ

3 и 4 курс

 

Семинарът по българска литература е модул от учебния план на специалност „Българска филология“ за студентите от 3 курс. Студентите трябва задължително да изберат една от предложените три дисциплини.

 

 IV. Записване

Записването за свободноизбираемите дисциплини става през системата СУСИ. Срокът за записване на студентите редовно обучение е от 15.12.2021 до 15.02.2022 г.

С решение на ФС на ФСлФ от 9.07.2019 г. е прието ограничение на броя на записаните студенти в даден свободноизбираем курс – максимален брой студенти 30 за интердисциплинарните курсове и 25 за педагогическите.