Защити на дипломни работи – 10.11.2023 г.

(Балканистика, Славянска филология)

 

 

Предварителни изисквания и указания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

 

 Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg

 Изисквания за качване на дипломната работа в системата:

  • Студентите трябва да са регистрирани в системата Moodle на СУ
  • До 22 октомври 2023 г. дипломантите получават линк от администраторите на системата на регистрирания в Мудъл имейл. Линкът ги отвежда до курса, в който могат да качат файла с дипломната си работа. Ако има проблем с влизането през линка, курсът може да бъде достъпен и по следния път:

От началната страница на elearn.uni-sofia.bg се логвате в системата - Дипломни работи и дисертации (долу вдясно) - Факултет по славянски филологии - Магистърски програми – Балканистика или Славянска филология - папка 2022/2023 - Защити на дипломни работи - 10.11.2023. Кликвате върху линка и след това върху "Добавяне на изпълнение". Оттук можете да качите вашата дипломна работа. Трябва да приемете условията и да потвърдите.

  • Файлът може да бъде във формат doc, docx или pdf
  • В заглавието на файла трябва да фигурира името на дипломанта
  • Препоръчително е заглавието на файла да е на латиница
  • Студентът трябва внимателно да избере файла, който ъплоудва в системата, тъй като има право да качи файла си само веднъж.
  • Студентите могат да качват дипломните си работи в системата за проверка от 23 октомври до 5 ноември (до 24 ч.) 2023 г.

След приключване на проверката студентите трябва да подадат молба за допускане до защита на дипломна работа и клетвена декларация по образец в отдел "Студенти" - 215 каб., до 8.11.2023 г.

 

Молба

Клетвена декларация

 

Указания за изготвянето на дипломна работа във ФСФ

 

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.