До края на декември 2019 г. Годишникът на Факултета по славянски филологии приема статии и студии за публикуване в броя за 2020 г. Заповядайте!

 

Текстовете си изпращайте на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Елка Миленкова, редактор на Годишника).

 

Изпратените текстове получават оценката на двама анонимни рецензенти и на редакционната колегия. Повече за политиките на редколегията и за изискванията към техническото оформяне на текстовете може да видите на

https://www.slav.uni-sofia.bg/publ/44-science/editions/1919-godishnikfslf.

 

От редакционната колегия

 

Годишник на Факултета по славянски филологии