Годишник на Софийския университет, Факултет по славянски филологии 104 (2019)

Покана за участие в т. 105 (2020)

 

Уважаеми колеги, излезе от печат т. 104 (2019) на Годишника на нашия факултет. Може да го видите на сайта на Университетската библиотека > Дигитални колекции > Годишници > Годишник на Факултета по славянски филологии.

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/22122

 

Скоро статиите ще бъдат на свободен достъп и в CEEOL.

До средата на януари редколегията приема статии и студии за публикуване в следващия брой, 105, за 2020 г. Те ще са обект на двустранно анонимно рецензиране, както и на редактиране от редколегията. Текстовете си изпращайте на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Елка Миленкова, редактор на Годишника).

 

Правилата за публикуване и за техническо оформяне на предадените файлове може да види на сайта на годишника:

https://www.slav.uni-sofia.bg/publ/44-science/editions/1919-godishnikfslf

 

 

Редколегията на Годишника