lib

 

ДАТИ ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

 

1 курс

Руски език – 03.09.2018 г., 10 ч., каб. 125 - ас. Л. Павлова –

Увод в литературната теория – 26.08.2018 г. /променена дата/, 14 ч., каб. 157 - гл. ас. д-р М. Байтошева

Общо езикознание – 04.09.2018 г., 10 ч., каб. 134 - доц. д-р Д. Младенова

Културна антропология на българите. Български фолклор - 28.08.2018 г., 14 ч., каб. 138 - гл. ас. д-р М. Илчевска

Езикова култура – 30.08.2018 г., 10 ч., каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Фонетика на българския език - 05.09.2018 г., 10 ч. каб. 143 - проф. д-р В. Жобов

Антична и средновековна литература – 07.09.2018 г., 10 ч., каб. 152 - доц. д-р К. Михайлов

Литература за деца и юноши – 31.08.2018 г., 9.30 ч., каб. 141 - доц. д-р П. Стойчева

 

2 курс

Старобългарски език – 03. 09.2018 г., 9 ч., каб. 144 - проф. д-р А. Бояджиев

Руска класическа литература – 29.08.2018 г., 10 ч., каб. 129 - гл.ас. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература – 09.09.2018 г., 11 ч., каб. 144 - доц. д-р М. Йонова

Западноевропейска литература – 12.09.2018 г. /променена дата/, 10 ч., каб. 152 - доц. д-р Цв. Хубенова

Морфология на българския език – 30.08.2018 г., 10 ч., каб. 139 А - проф. д-р П. Осенова

Руска литература на 20 век – 01.09.2018 г., 10 ч., каб. 129 - доц. д-р Г. Петкова

 

3 курс

Диалектология – 04.09.2018 г., 10 ч. каб. 143 - проф. д-р Вл. Жобов,

Сравнителна граматика на славянските езици – 14.09.2018 г., 9 ч., каб. 154 - доц. д-р В. Гешев

Възрожденска литература – 31.08.2018 г., 10 ч., каб. 138 - гл.ас. д-р Н. Александрова

Синтаксис – 29.08.2018 г., 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Й. Тишева

История на българския книжовен език -- 30.08.2018 г., 10 ч., каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Психология – 05.09.2018 г., 11 ч., каб. 61 - проф. д.пс.н. И. Зиновиева

 

4 курс

Славянски литератури – 29.08.2018 г., 10 ч., каб. 156 - гл.ас. д-р Е. Христова

Педагогика – 01.09.2018 г., 11 ч., ауд. 136, гл.ас. д-р Г. Георгиева

Лексикология – 28.08.2018 г., 12 ч., каб. 142 - проф. дфн А. Ангелов

Стилистика - 30.08.2018 г., 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Г. Дачева

Методика на обучението по български език - 27.08.2018, 10.30 ч., каб. 147А - проф. д-р А. Петров

Бълг. литература от Освобождението до II св. война - 31.08.2018 г., 9.30 ч., каб. 141 - доц. д-р П. Стойчева

 

5 курс

История на българския език – 29.08.2018 г., 10 ч., каб. 144 - проф. д-р М. Димитрова

Методика на обучението по литература /МОЛ/ - проф. дпн А. Дамянова, 28.08.2018, 10 ч., каб. 247 А

Съвременна българска литература – 30.08.2018 г., 9.30 ч., каб. 146 - проф. д-р Ив. Иванов

 

 

 

Справочник за студентите БФ, задочно обучение