ДАТИ ЗА СЕПТЕМВРИЙСКАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 2019 г.

за студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

 

 

1 курс

Руски език – 30.08.2019, 10 ч., каб. 126 -  ас. Л. Павлова

Сръбски и хърватски език – 19.08.2019, 11 ч., каб. 158 - Н. Радованова

Увод в литературната теория – 21.08. и 24.08.2019, 9 ч., каб. 155 – проф. дфн А. Личева

Общо езикознание –03.09.2019, 10 ч., каб. 134 - доц. д-р А. Мирчева

Културна антропология на българите. Български фолклор – 04.09.2019, 14 ч., каб. 138 –

гл. ас. д-р М. Илчевска

Езикова култура – 28.08., 10 ч., каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Фонетика на българския език – 01.09.2019, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р В. Жобов

Антична и средновековна литература – 02.09.2019, 9 ч., каб. 152 - доц. д-р К. Михайлов

Литература за деца и юноши – 29.08.2019, 10 ч., каб. 141 - проф. д-р П. Стойчева

 

2 курс

Старобългарски език – 02.09.2019, 9 ч., каб. 144 -  проф. д-р А. Бояджиев   

Руска класическа литература –26.08.2019, 10 ч., каб. 129 - доц. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература – 25.08.2019, 12 ч., каб. 144 - доц. д-р М. Йонова

Западноевропейска литература –09.09.2019, 10 ч., каб. 152 - доц. д-р Цв. Хубенова

Морфология на българския език – 23.08.2019, 10 ч.,каб. 139А - проф. д-р П. Осенова

Руска литература на 20 век – 05.09.2019, 10 ч., каб. 129 - доц. д-р Г. Петкова

 

3 курс

Диалектология –– 01.09.2019, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Вл. Жобов,

Сравнителна граматика на славянските езици –09.09.2019, 9 ч., каб. 154 – проф. д-р

В. Гешев

Възрожденска литература –27.08.2019, 12 ч., каб. 138 -  доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис –29.08.2019, 10 ч., каб. 137 - проф. д-р Й. Тишева

История на българския книжовен език - 28.08., 10 ч.,  каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Психология – 05.09.2019, 11 ч., ауд. 21 - проф. д.пс.н. И. Зиновиева

 

4 курс

Славянски литератури – 30.08.2019, 10 ч., каб. 156 - гл.ас. д-р Е. Христова

Педагогика – 01.09.2019, 11 ч., ауд. 159 - гл.ас. д-р Г. Георгиева

Българска лексикология – 28.08.2019, 9 ч., каб. 139А -  доц. д-р Н. Сталянова

Стилистика – 02.09.2019, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Г. Дачева

Методика на обучението по български език – 27.08.2019, 10.30 ч., каб. 147А - проф. д-р А. Петров

Българска литература от Освобождението до II св. война - 29.08.2019, 10 ч., каб. 141 -  проф. д-р П. Стойчева

 

5 курс

История на българския език – 30.08.2019, 10 ч., каб. 176 Б /променен час и аудитория/ - проф. д-р М. Димитрова

Методика на обучението по литература – 29.08.2019, 10 ч., каб. 247А -  проф. дпн А. Дамянова

Съвременна българска литература – 28.08.2019, 9.30 ч., каб. 146 /променена дата/ -  проф. д-р Ив. Иванов