ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност  Българска филология, задочно обучение,

м. януари - февруари 2019 г.

 

 

1 курс

Теория на литературата - гл. ас. д-р М. Байтошева, 19.01.2019, 11 ч., каб. 155

Общо езикознание - доц. д-р А. Мирчева, 22.01.2019, 13 ч., каб. 134

Културна антропология на българите. Български фолклор - гл. ас. д-р М. Илчевска, 16.02. 2019, 14 ч., 160 ауд.

Езикова култура - доц. д-р В. Миланов, 25.01.2019, 10 ч., 139 А

 

2 курс

Старобългарски език - проф. д-р А .Бояджиев, 19.01.2019., 10 ч., каб. 144

Руска литература на 19 век - доц. д-р  Р. Парашкевова, 26.01.2019, 10 ч., каб. 129

Старобългарска литература– доц. д-р М. Йонова, 27.01.2019, 11 ч. , каб.144

 

3 курс

Диалектология на българския език -  проф. д-р Вл. Жобов, 19.01.2019, 10 ч., каб. 143

Сравнителна граматика на славянските езици - проф. д-р В. Гешев, 26.01.2019, 9 ч., каб. 154

Литература на Българското възраждане - доц. д-р Н. Александрова, 16.01.2019, 12 ч., каб. 138

 

4 курс

Славянски литератури - гл.ас. д-р  Е. Христова, 2.02.2019, 10 ч., каб. 156

Педагогика - гл.ас. д-р Г. Георгиева, 20.01.2019, 10 ч., ауд. 159

Българска лексикология – доц. д-р Н. Сталянова, 27.01.2019, 13 ч., каб. 139А /променена дата/

 

5 курс

 

История на българския език - проф. д-р М. Димитрова, 16.01.2019, 9 ч., каб. 144

Методика на обучението по литература /МОЛ /- проф. дпн А. Дамянова, 25.01.2019,  14 ч., каб. 247 А

 

СИД

Руски език – ас. Л. Павлова, 18.01.2019, 14 ч., каб. 127

Сръбски и хърватски език – Н. Радованова, 26.01.2019 г., 10.30 ч., ауд. 158

Дидактически процедури за оценяване в обучението по български език - проф. д-р Т. Ангелова - 9.02.2019, 10 ч., каб. 126А

Формално описание  на простото изречение“ – 11.01.2019, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Й. Тишева

Съвременни концепции за литературно образование в средното училище.

Културологичен и компетентностен подход - гл. ас. д-р Л. Берковска – 16.01.2019 г., 9 ч., каб. 126А

Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия – доц. д-р Ил. Чекова – 18.01.2019, 12.30 ч., каб. 130

Публична реч - доц. д-р Н. Сталянова, 19.01.2019, 10 ч., каб. 139А