ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

м. март-април 2021 г.

 

 

Задължителни дисциплини

 

1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов – 04.04.2021, 8 ч., Мудъл

Антична и средновековна литература - доц. д-р К. Михайлов – 18.04.2021 г.,  9 ч.. Студентите ще получат две теми за писмена работа на общия имейл на курса. Указания от преподавателя за провеждане на изпита са изпратени на имейла на курса. 

Литература за деца и юноши – гл. ас. д-р Н. Стоянова, 11.04.2021, 10 ч., Скайп: https://join.skype.com/pR5F8bmCcdKk

 

2 курс

Западноевропейска литература - доц. д-р Цв. Хубенова, 24.04.2021, 10 ч., Мудъл

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова, 10.04.2021, 10 ч., Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44336

Руска литература на 20 век - доц. д-р Г. Петкова, 18.04.2021, Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=546116   Една седмица преди изпита студентите да се свържат с преподавателката по ел. поща.

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 13.03.2021, 10 ч., ezik.bg

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов, 20.03.2021, 9 ч., Мудъл

Психология - проф. д.пс.н. И.Зиновиева, 27.03.2021 г., 11 ч., Мудъл

 

4 курс

Стилистика - проф. д-р Г. Дачева, 02.04.2021 г.

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 06.04.2021, 10.30 ч., Мудъл

Българска литература между I и II св. война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова, 15.04.2021, 9 ч., Скайп: https://join.skype.com/mZLEvCtsmWWa

  

 5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов – 15.04.2021, 9 ч., Скайп: https://join.skype.com/kmUdpYlZxYBa 

 

Свободноизбираеми дисциплини

 

Приключения на чувствата във възрожденската литература - доц. д-р Надежда Александрова, 15.04.2021, 16 ч., Мудъл

Българи и източни славяни – културни взаимодействия /11 – 19 век/ - доц. д-р И. Чекова, 12.03.2021 г., 8.30 ч., Мудъл;  02.04.2021 г., 8.30 ч., Мудъл:

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=545491

Християнските празници – проф. дфн Искра Шомова, 19.04.2021, 12 ч., Мудъл

Семинар по българска литература: Антропология на социализма и постсоциализма. Памет, наследство, репрезентации – доц. д-р Н. Вуков, 10.04.2021 г., Скайп: nikolai.vukov

Семинар по българска литература. Въведение в изследванията на българската популярна култура - доц. Тодор Христов, 20.04.2021 г.