ДАТИ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за студентите от специалност Българска филология, задочно обучение,

август – септември 2021 г.

 

 

1 курс

Руски език – 23.08.2021, 10 ч., каб. 124 -  ас. Л. Павлова

Увод в литературната теория – 29.08.2021, 10 ч., каб. 155  – доц. д-р Т. Христов

Общо езикознание – 28.08.2021,10 ч. https://us04web.zoom.us/j/75352377791?pwd=K3M1NWxXODZ1VG5HMi95eTJsVVRXQT09

 - доц. д-р М. Александрова

Културна антропология на българите. Български фолклор – 26.08.2021, 14 ч., ауд. 137 или каб. 138 - гл. ас. д-р М. Илчевска  /За повече информация пишете на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /

Езикова култура – 30.08.2021, 10 ч., каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Фонетика на българския език – 31.08.2021, 10 ч., каб. 139 - проф. д-р В. Жобов

Антична и средновековна литература – 01.09.2021, 9 ч., даване на тема за писмена работа на общия имейл на курса This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; устна част на изпита: петък, 03.09. 2021 г., 17 ч., каб. 152  - доц. д-р К. Михайлов

Литература за деца и юноши – 02.09.2021, 10 ч., каб. 138 –  гл. ас. д-р Н. Стоянова

 

2 курс

Старобългарски език – 30.08.2021, 10 ч., каб. 144 -  проф. д-р А. Бояджиев

Руска класическа литература – 26.08.2021, 10 ч., ауд. 136 - доц. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература –  03.09.2021, 10 ч., каб. 144 - доц. д-р М. Йонова

Западноевропейска литература – 02.09.2021, 9 ч., каб. 152 - доц. д-р Цв. Хубенова

Морфология на българския език – 20.08.2021, 10 ч.,  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44336, проф. д-р П. Осенова

Руска литература на 20 век – 28.08.2021, 9.30 ч., каб. 129 - доц. д-р Г. Петкова

 

3 курс

Диалектология –– 31.08.2021, 10 ч., каб. 139 - проф. д-р Вл. Жобов,

Сравнителна граматика на славянските езици –  03.09.2021, 10 ч., каб. 154 – проф. д-р

В. Гешев

Възрожденска литература –23.08.2021, 10 ч., каб. 146 -  доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис – 26.08.2021, 10 ч., в ezik.bg - проф. д-р Й. Тишева. Студентите, които са от предходни курсове, трябва да имат валиден индивидуален протокол за септемврийската сесия. След издаването му трябва да се свържат с преподавателите, за да получат достъп до теста.

История на българския книжовен език – 30.08.2021, 10 ч.,  каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Българска литература от Освобождението до I св. война - проф. д-р П. Стойчева, 02.09.2021, 10 ч.,  каб. 141

Психология – 28.08.2021, от 10 до 11.30 ч., в  Мудъл -  решаване на казус -  проф. д.пс.н. И. Зиновиева

 

4 курс

Славянски литератури – 01.09.2021, 10.30 ч., ауд. 159 - гл.ас. д-р Е. Христова

Педагогика – 26.08.2021, 10 ч., ауд. 159 - гл.ас. д-р Г. Георгиева

Българска лексикология – 30.08.2021, 9 ч., каб. 139А -  доц. д-р Н. Сталянова

Стилистика – 24.08.2021, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Г. Дачева

Методика на обучението по български език – 31.08.2021, 10.30 ч., каб. 147А - проф. д-р А. Петров

Българска литература между  I и II св. война - 20.08.2021, 9 ч., каб. 138 – гл. ас. д-р Кр. Йорданова

 

5 курс

История на българския език – 30.08.2021, 11 ч., каб. 144 - доц. д-р П. Петков, гл. ас. д-р

Д. Пеев

Методика на обучението по литература – 26.08.2021, 10 ч., каб. 247А -  проф. дпн А. Дамянова

Съвременна българска литература -  27.08.2021,   9 часа, https://join.skype.com/kmUdpYlZxYBa - проф. д-р Ив. Иванов

 

СИД  „Приключения на чувствата във възрожденската литература – доц. д-р Н. Александрова - 23.08.2021, 14 ч., каб. 146

 

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г. - задочно обучение