Print

su new

 

През последните две седмици на месец май 2016 г. гост на Факултета по славянски филологии ще бъде д-р Ана Васунг от Университета в Загреб, която ще изнесе шест лекции, както следва:

 

 

 

Hits: 702