Резултати

от конкурса за подбор на участници в програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ във Факултета по славянски филологии за 2019 г.

 

След разглеждане на постъпилите конкурсни предложения (общо 27) и  оценяването на всяко от тях от двама независими оценители, факултетната комисия по провеждането на конкурса определя следните участници, с които ще започне процедура по сключване на договор съгласно обявения регламент.

 

Категория „Млади учени“

 1. Тиха Георгиева-Богданова
 2. Ванеса Андонова
 3. Боряна Цветкова
 4. Силвия Ганчева

Категория „Постодокторанти“

 1. Иван Илиев
 2. Владимир Игнатов
 3. Иван Петров
 4. Катерина Кокинова
 5. Искра Добрева
 6. Ралица Люцканова-Костова
 7. Ивана Давитков
 8. Албена Добрева
 9. Христина Теодосиева

 

Резерви:

 1. Мария Пилева
 2. Камелия Христова

 

Участниците в конкурса могат да се запознаят с общото класиране и получените точки за всички проектни предложения на 21 и 22 март 2019 г., от 10 до 12 и от 14 до 16 часа в стая 230 на Ректората.