Резултати от писмения държавен изпит, проведен на 03.09.2019 г.

 

Българска филология, редовно обучение

 

Факултетен номер

Оценка

155

Слаб 2

10130

Добър 4.50

10566

Слаб 2

10507

Слаб 2

11641

Слаб 2

11804

Слаб 2

11811

Слаб 2

12004

Среден 3

12097

Среден 3

12079

Добър 3.50

12090

Среден 3.25

12103

Среден 3.25

12107

Слаб 2

12117

Слаб 2

12121

Слаб 2

12130

Добър 3.50

12141

Добър 4

12153

Слаб 2

12161

Среден 3

12163

Среден 3

12181

Мн. добър 5

12186

Слаб 2

12192

Слаб 2

12235

Добър 3.50

12238

Мн. добър 5

12239

Слаб 2

12247

Слаб 2

12261

Среден 3

890080

Слаб 2

 

 

Българска филология, задочно обучение

 

4099

Добър 3.50

4399

Добър 4

4579

Среден 3.25

4629

Слаб 2

4657

Слаб 2

4683

Среден 3

4687

Слаб 2

4693

Слаб 2

4713

Слаб 2

4716

Отличен 5.50

4719

Слаб 2

4722

Слаб 2

4730

Слаб 2

4749

Отличен 6