Провеждането на обучение в неприсъствена форма се провежда както от щатните, така и от хоноруваните преподаватели във ФСФ. Хоноруваните преподаватели попълват отчет за проведените по този начин занятия, който предават на ръководителя на катедрата или ръководителя на магистърската програма след края на извънредното положение.

 

Хонорарен лист за отчитане на дистанционно проведени занятия от нещатните преподаватели

 

Хоноруваните преподаватели имат право да ползват електронната среда https://elearn.uni-sofia.bg (Мудъл). Ако нямат потребителско име и парола, могат да се обърнат по имейла към г-н Емилиян Николов на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., за да получат достъп.