Факултет по славянски филологии

Държавни изпити –  есенна сесия 2019-2020

 

 

 

Есенна сесия

03.09.2020 г. - Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология.

17.09.2020 г. – Защити на магистърски тези

Указания за качване на файл с дипломна работа /магистърска теза/ за проверка за уникалност и плагиатство

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация