Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – лятна и есенна сесия 2019-2020

 

15.06.2020 (понеделник) – Писмен изпит по практически славянски език (за специалност Славянска филология) - 9.30 ч., 160 ауд.

22.06.2020 (понеделник) – Писмен изпит по теоретичен славянски език и литература (за специалност Славянска филология) - 10.00 ч., 160 ауд.

06.07.2020 (понеделник) – Писмен държавен изпит за специалностите Българска филология, Руска филология, Балканистика, Славянска филология

07.07.2020 (вторник) – Защита на дипломна работа (за специалностите Балканистика и Славянска филология)

Изпитът ще се проведе в 272 аудитория. Във връзка с противоепидемичните мерки молим да се явите навреме – 8.00 ч., тъй като следва да се приложат правилата по Заповед на Ректора. Изпитът ще започне в 9.00 ч.

Указания за качване на файл с дипломна работа за проверка за уникалност и плагиатство

 

СФ - Защити на литературоведски дипломни работи - 07.07.2020, 11 ч.  https://join.skype.com/fXYdQu7V8Odv  

СФ - Защити на езиковедски дипломни работи - 07.07.2020, 10 ч., 149 каб. 

 

Есенна сесия

03.09.2020 г. - Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология.

17.09.2020 г. – Защити на магистърски тези

 

Важно!

За да се яви на ДИ, всеки студент следва да е положил всички семестриални изпити по учебен план.

Всеки студент, който желае да се яви на ДИ, следва да се свърже по телефона (029308520) със съответните инспектори, за да провери дали всички оценки са нанесени в главната книга. След това се подават молби електронно на имейлите на инспекторите от Отдел „Студенти“ – ФСФ.

На вниманието на студентите от специалност Славянска филология

Молим да впишете в молбата за явяване на писмен държавен теоретичен изпит по специалността направения избор – език или литература.

Допълнително ще бъдат обявени залите и часа на явяване.

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация