Поправителна сесия за студентите редовно обучение - август/септември 2020 г.

 

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по кирилометодиевистика

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика

Катедра по български език като чужд

 

Поправителната сесия за всички студенти, посещаващи спортни занимания, ще се проведе дистанционно на 21.08.2020 г.