ДАТИ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

за студентите от специалност Българска филология, задочно обучение,

август – септември 2020 г.

 

 

1 курс

Руски език – 01.09.2020, 12 ч., каб. 126 -  ас. Л. Павлова

Сръбски и хърватски език – 16.09.2020, 11 ч., каб. 158 - Н. Радованова

Увод в литературната теория – 02.09.2020, 9 ч., каб. 155  – доц. д-р Д. Камбуров

Общо езикознание – 03.09.2020, 10 ч., каб. 134 - доц. д-р Б. Михайлова

Културна антропология на българите. Български фолклор –  27.08.2020, Мудъл - гл. ас. д-р М. Илчевска. Моля студентите, които ще се явят на изпита, да пишат на преподавателката на  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       

Езикова култура – 04.09.2020, 10 ч., каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Фонетика на българския език – 01.09.2020, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р В. Жобов

Антична и средновековна литература – писмен изпит - 29.08. от 9 ч. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

устен изпит - 31.08.2020, 9 ч., по Скайп - доц. д-р К. Михайлов

Литература за деца и юноши – 28.08.2020, 10 ч., по имейл - проф. д-р П. Стойчева

 

2 курс

Старобългарски език – 02.09.2020, 10 ч., каб. 144 -  проф. д-р А. Бояджиев

Руска класическа литература – 01.09.2020, Skype, 13 ч. rumiana.bogdanova - доц. д-р Р. Парашкевова

Старобългарска литература – 04.09.2020, 9 ч., ауд. 137 /писмен изпит/ - доц. д-р Д. Атанасова

Западноевропейска литература – 11.09.2020, 9 ч., по Вайбър - доц. д-р Цв. Хубенова

Морфология на българския език – 27.08.2020, 10 ч., в сайта ezik.bg - проф. д-р П. Осенова

Руска литература на 20 век – 29.08.2020, 9.30 ч. - доц. д-р Г. Петкова - виртуална класна стая в мудъл. Студентите, които ще се явяват на изпит, да се свържат с преподавателката по електронната поща.

 

 

3 курс

Диалектология –– 01.09.2020, 10 ч., каб. 143 - проф. д-р Вл. Жобов,

Сравнителна граматика на славянските езици –  04.09.2020, 10 ч., каб. 154 – проф. д-р

В. Гешев

Възрожденска литература –18.08.2020, 10 ч., каб. 146 -  доц. д-р Н. Александрова

Синтаксис –26.08.2020, 10 ч., в сайта ezik.bg - проф. д-р Й. Тишева

Инструкциите ще бъдат качени в електронния курс. Студентите с индивидуални протоколи трябва да се свържат предварително с преподавателите, за да бъдат регистрирани за изпита.

История на българския книжовен език – 03.09.2020, 10 ч.,  каб. 139А - доц. д-р В. Миланов

Психология – 04.09.2020, от 11 до 12 ч., в Мудъл - проф. д.пс.н. И. Зиновиева

 

4 курс

Славянски литератури – 31.08.2020, 10.30 ч., - гл.ас. д-р Е. Христова:  https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=39244 Моля студентите да се свържат с преподавателя по мейла до 29.08, за да им бъде осигурен достъп до адреса.

Педагогика – 30.08.2020, 11 ч., ауд. 159  - гл.ас. д-р Г. Георгиева

Българска лексикология – 02.09.2020, 9 ч., каб. 139А -  доц. д-р Н. Сталянова

Стилистика – 03.09.2020, 11 ч., каб. 143 - проф. д-р Г. Дачева

Методика на обучението по български език – 01.09.2020, 10.00 - 12 ч. - проф. д-р А. Петров - по имейл - в 10 ч. на имейла на курса ще бъде изпратена темата

Българска литература от Освобождението до II св. война - 28.08.2020, 10 ч., по имейл  -  проф. д-р П. Стойчева

 

5 курс

История на българския език – 03.09.2020, 10 ч., каб. 144 - проф. д-р М. Димитрова

Методика на обучението по литература – 27.08.2020, 9 ч., каб. 247А -  проф. дпн А. Дамянова

Съвременна българска литература -  26.08. и 27.08.2020, по Скайп - проф. д-р Ив. Иванов

 

СИД  „Приключения на чувствата във възрожденската литература – доц. д-р Н. Александрова - 18.08.2020, 14 ч., Мудъл