Резултати от ДИ по български език и литература

/3.09.2020 г./

 

Българска филология – редовно обучение

196                 Слаб 2

11764              Слаб 2

11798              Слаб 2

11915              Добър 4

12006              Слаб 2

12045              Слаб 2

12107              Слаб 2

12117              Слаб 2

12185              Слаб 2

12212              Среден 3

12227               Слаб 2

12247               Слаб 2

12259               Слаб 2

12271               Слаб 2

12272               Добър 4

12279               Слаб 2

12289               Слаб 2

12295               Добър 4

12297               Среден 3

12300               Слаб 2

12304               Слаб 2

12309               Среден 3

12312               Добър 4

12317               Слаб 2

12318               Добър 4

12320               Среден 3

12329                Добър 3.50

12322                Слаб 2

12332                Много добър 5

12333                Много добър 5

12334                Отличен 6

12335                Среден 3

12340                 Много добър 5

12341                 Среден 3

12342                 Добър 4

12343                 Добър 3.50

12345                 Отличен 5.50

12347                 Среден 3

12351                 Слаб 2

12357                  Слаб 2

12360                  Слаб 2

12366                  Среден 3

 

Българска филология – задочно обучение

4416                          Слаб 2

4603                          Слаб 2

4629                          Слаб 2

4693                          Среден 3

4712                           Слаб 2

4722                           Слаб 2

4754                           Среден 3

4758                           Слаб 2

4769                           Слаб 2

4770                           Слаб 2

4784                           Слаб 2

4834                           Слаб 2

 

 

Студентите, които желаят да видят своята работа, да се свържат с преподавателите на следните имейли:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.